poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Ma wiedzę z przedmiotów przyrodniczych Uczennica oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Marcinowicach Anastazja Lato zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w Bloku Przyrodniczym.
ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
Uczniowie w SKSonTour w Oleśnicy W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie biorący udział w zajęciach sportowych w szkole w Strzelcach w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy  mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej imprezie – SKSonTour.
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Realizowane inwestycje na terenie Gminy Marcinowice

Okres wakacyjny to czas realizacji wielu inwestycji na terenie naszej gminy. Obecnie prowadzone są dwa zadania powodziowe polegające na odbudowie i modernizacji dróg zniszczonych po ubiegłorocznych powodziach w Sadach i Wirach. Ogłoszony jest przetargu na odbudowę kolejnej drogi powodziowej w Chwałkowie.
Rozpoczęła się jedna z większych tegorocznych inwestycji na terenie gminy Marcinowice tj. budowa świetlicy w Chwałkowie.
Ogłoszony jest również przetarg na zakup samochodu strażackiego.

Więcej: Realizowane inwestycje na terenie Gminy Marcinowice

 

Stypendia Szkolene 2011

86 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Marcinowice 18 lipca br. odebrało gratulacje i stypendia ufundowane przez Wójta i Radę Gminy Marcinowice. Stypendia za osiągnięcia naukowe otrzymało 37 uczniów, sportowe 31, artystyczne 8 oraz 10 uczniów, których nagrodzono za osiągnięcia w kilku dziedzinach jednocześnie. W tym roku na ten cel Wójt Gminy Marcinowice przeznaczył kwotę ponad 22 tys. zł. Wójt Jerzy Guzik złożył uczniom gratulacje i życzył dalszych sukcesów. Rodzicom i nauczycielom podziękował za trud włożony w wychowanie i edukację oraz wszystkim zebranym życzył udanych i bezpiecznych wakacji.

 

Więcej: Stypendia Szkolene 2011

 

Budowa świetlicy w Chwałkowie

Jedna z większych tegorocznych inwestycji- budowa świetlicy w Chwałkowie rozpoczęła.
Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik 05 lipca br. podpisał umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym TRANSPORT -Arkadiusz Broński na budowę świetlicy wraz z placem zabaw w miejscowości Chwałków. Wartość inwestycji wynosi 700.696,92 zł i realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota dofinansowania wyniesie ok. 427 tys. zł. Zakończenie inwestycji planuje się w czerwcu 2012r.  Cały projekt zakłada budowę świetlicy z zapleczem kuchennym, sanitariatami i pomieszczeniem gospodarczo –technicznym wraz z wyposażeniem. Budynek zlokalizowany jest na dużej działce, która będzie ogrodzona i oświetlona. Przewiduje się również budowę parkingu i drogi wewnętrznej, obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi. Za świetlicą znajdować się będzie plac zabaw. W rezultacie mieszkańcy Chwałkowa będą mieli świetlicę na miarę dzisiejszych czasów.

Więcej: Budowa świetlicy w Chwałkowie

 

Umowa na budowę Orlika podpisana

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik 06 lipca br. podpisał umowę z Konsorcjum: Lider  DABRO-BAU S.J. oraz partner DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” w Wirkach”.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, do którego zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło właśnie te konsorcjum, które zadeklarowało wykonanie zadanie za kwotę brutto 987.000,00 zł.
Inwestycja ruszy już w lipcu, a jej zakończenie planuje się w październiku br.
Orlik będzie posiadał zaplecze sanitarne oraz parking na ok. 20 samochodów. Boisko będzie ogrodzone, oświetlone i dostępne dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie.
Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Samorządu Wojewódzkiego w kwocie ok.  325 000,00 zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie ok. 464 000,00 zł.
 

Kolejne place zabaw w naszej gminie

W ostatnim czasie w miejscowościach Szczepanów, Kątki i Krasków zamontowano nowe elementy placów zabaw. Pojawiły się tam bujaki, huśtawki, konik oraz zestawy zabawowe. To już kolejne miejsca, które powstają z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Marcinowice. Zamontowano również dodatkowe elementy w miejscowości Tworzyjanów. Kolejne place zabaw powstaną w Sadach i Wirach. W miejscowościach Marcinowice, Gola Świdnicka oraz Tąpadła w najbliższym czasie zostaną doposażone istniejące place zabaw o dodatkowe elementy. Zamontowane urządzenia kosztowały ponad 23 tyś zł. Projekt został sfinansowany z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

Więcej: Kolejne place zabaw w naszej gminie

 

Uwaga! Zmiany w działalności gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1. W miejsce dotychczasowego formularza Rozpocznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi ona rozrzucone po całej Polsce rejestry zawierające dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzone obecnie przez urzędy miast i gmin. Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wchodzą w życie z dniem 1 lipca  2011.

Więcej: Uwaga! Zmiany w działalności gospodarczej

 

Nowy chodnik w Gruszewie

W czerwcu b.r.  odbył się odbiór chodnika w miejscowości Gruszów. Chodnik został wykonany od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową aż do posesji Nr 7. Łącznie 80m.  Koszt został pokryty z budżetu Gminy Marcinowice przy czym połowa to środki z Funduszu Sołeckiego, które Rada Sołecka miejscowości Gruszów przeznaczyła na budowę chodnika. Wysokość Funduszu Sołeckiego dla miejscowości wynosiła ok. 7 tyś. zł. Widząc dużą aktywność i zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości Wójt Gminy Marcinowice postanowił zwiększyć kwotę na budowę chodnika i dodał drugie 7 tyś zł ze środków własnych.

 

Akacjowe śpiewanie pod Ślężą

26 czerwca br. już po raz drugi w Kątkach odbyła się impreza pod nazwą: „Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą. Na scenie wystąpiło dwanaście zespołów w tym: Akacjowe Śpiewule, Jarzębina, Polanie, Alebabki, Listek Koniczyny, Cord, Macieje, Kądziołeczka, Niespodzianka, Cicha Woda, Sąsiadeczki i Sobótczańska Biesiada. Łącznie na scenie wystąpiło ok 180 osób. Każdy z zespołów zaprezentował po cztery utwory. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobny upominek. Pomimo, że aura nie należała do najpiękniejszej to nie zabrakło dobrej muzyki, śpiewów i tańców.
Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera zachęcająca wszystkich obecnych do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również dobrego jedzenia. Ogromnym powodzeniem cieszyły się dania kuchni wiejskiej: pierogi, bigos, krokiety czy ciasta domowego wypieku. Głównym organizatorem imprezy był zespół Akacjowe Śpiewule.
Serdecznie zapraszamy do udziału w barwnej imprezie już za rok, a wcześniej w ostatnią niedzielę sierpnia na Dożynki Gminne również w Kątkach.

 

Podziękowania

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik składa najserdeczniejsze podziękowania  Pani Barbarze Zwolak – dyrektorowi Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zebrzydowie za wszystkie lata pracy, za nauczanie i wychowywanie naszych dzieci, za kreowanie postaw i wartości etyczno-moralnych dzieci i młodzieży. Dziękuję nauczycielom i gronu pedagogicznemu, którzy uczestniczyli i wspierali uczniów w trudzie zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Podziękowania kieruję również do pracowników szkoły, którzy dbali o administrację, budynek i pomieszczenia szkolne.

Więcej: Podziękowania

 

Absolutorium

Wójt Gminy Jerzy Guzik otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Radni obecni  w dniu 30 czerwca br. na IX sesji Rady Gminy Marcinowice jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marcinowice. Na temat udzielenia absolutorium pozytywnie wypowiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Jak zauważono rok 2010 zakończył się doskonałym rezultatem najlepszym w historii gminy. Dochody zostały zrealizowane w 98,6 % tj. 18 069 608,66 zł, natomiast wydatki w 93,8 % tj. 24 554 665,94 zł. W roku 2010r. realizowano kilkadziesiąt inwestycji, przy czym większość z nich zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych. Wójt Gminy Jerzy Guzik podziękował Radnym za udzielenie absolutorium, życząc gminie dalszych sukcesów.

 

Strona 125 z 145

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice