poniedziałek, 24 września 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Nasze przedszkole otwarte Przedszkole – to długo wyczekiwana inwestycja w gminie Marcinowice. W czwartek 13 września 2018 r. pierwsze publiczne przedszkole zostało uroczyście otwarte.  
Pół wieku razem Alina i Kazimierz Kowalewscy, mieszkańcy gminy Marcinowice świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Marcinowiny bezpłatny informator - wrzesień 2018 Nowy egzemplarz bezpłatnego informatora Marcinowiny!
Ruszył montaż siłowni Rozpoczęły się prace nad instalacją siłowni zewnętrznych. Jako pierwsza zamontowana została siłownia na boisku w Mysłakowie.
NEWS:

Nowy asfalt w Mysłakowie

W pierwszych dniach września odbył się odbiór drogi gminnej. Roboty zostały wykonane na długości ponad. 600 m, a ich koszt wynosił ponad 240 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, podbudowę z kruszywa łamanego i położenie nawierzchni asfaltowej. Inwestycja w 80% została sfinansowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na odbudowę lub remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi.

 

Więcej: Nowy asfalt w Mysłakowie

 

Wicemarszałek Sejmu RP i Wicewojewoda w Gmine Marcinowice

Do niecodziennego wydarzenia doszło 13 września br. w Zebrzydowie. Pani Ewa Kierzkowska Wicemarszałek Sejmu RP oraz Pani Ilona Antoniszyn- Klik Wicewojewoda Dolnośląski odwiedziły Gminę Marcinowice i spotkały się z kobietami z terenu gminy i sąsiednich gmin, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji funkcjonujących na terenie Gminy Marcinowice, sołtysami oraz radnymi. Piękne powitanie przygotowały dzieci z Niepublicznej Szkoły w Zebrzydowie, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” przygotowało i zaprezentowało program artystyczny.Hasłem przewodnim spotkania było „ Kobiety Dolnego Śląska”. Podczas dyskusji poruszone zostały również problemy rozwoju na obszarach wiejskich. W spotkaniu uczestniczył Prezes ZW PSL woj. dolnośląskiego Tadeusz Drab.

 

1 mln zł na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Marcinowice

W poniedziałek 13 września br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik już po raz piąty odbierał promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Jednak po raz pierwszy kwota pomocy wyniosła aż 1 mln zł. Łącznie do budżetu Gminy Marcinowice wpłynie ponad 2,5 mln zł. Do realizacji zostało wybranych 12 inwestycji. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie wytypowanych zadań. Środki finansowe muszą być wykorzystana do końca br. W chwili obecnej trwa realizacji inwestycji finansowanych ze środków, które Gmina Marcinowice otrzymał na podstawie promes z lutego i marca br.

 

Więcej: 1 mln zł na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Marcinowice

 

Nowy wodociąg w Kątkach

Już niedługo popłynie woda przez nowy wodociąg w Kątkach. Po długich negocjacjach Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Gmina Marcinowice otrzymała bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 80 % kosztów inwestycji. Zadanie ma na celu przebudowę sieci wodociągowej w Kątkach i jest realizowane przez firmę Eko- Wod Sp. z o.o. w Świdnicy, która w procedurze przetargowej zaoferowała najniższą kwotę wykonania zadania ok. 96 tys. zł. Do chwili obecnej mieszkańcy korzystali z ujęcia wody, które jest umiejscowione na gruntach dzierżawionych przez Kombinat Rolny Sp z o.o. w Pszennie. Odbiorcy wody mieszkają w budynkach pozostałych po byłym PGR z częściowo wykupionymi lokalami mieszkalnymi, a częściowo stanowiącymi własność Skarbu Państwa w administracji ANR. Dzierżawca poinformował mieszkańców o bardzo złym stanie technicznym istniejącej sieci wodociągowej i poprosił o poczynienie starań prowadzących do wpięcia się w istniejący wodociąg gminny. Kierując się dobrem mieszkańców gminy, jednocześnie najemców lokali mieszkalnych ANR i byłych pracowników PGR Wójt Gminy Marcinowice podjął działania projektowe i umożliwił wpięcie mieszkańców tych nieruchomości do funkcjonującej na terenie gminy sieci wodociągowej. Na wymianę istniejącej sieci pozyskał środki finansowe z Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania zadania do 15 września br.

 

Więcej: Nowy wodociąg w Kątkach

 

Kolejne porozumienie z powiatem

Po zrealizowaniu remontu drogi Strzelce – Chwałków czas na kolejne inwestycje na drogach powiatowych na terenie Gminy Marcinowice. w dniu 03 września br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marcinowice, na której radni podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji w kwocie 100 tys. zł. do budżetu powiatu świdnickiego. Na mocy trójstronnego porozumienia o współpracy zostanie zrealizowany remont drogi powiatowej 2898D na odcinku Szczepanów – Gola Świdnicka”. Do porozumienia przystąpiły dwa samorządy Powiat Świdnicki jako właściciel drogi, Gmina Marcinowice jako partner partycypujący w kosztach oraz podmiot prywatny Firma Sanbet Fabryka Betonu W.S. Piotrowscy Sp. j. Wartość kosztorysowa wynosi ponad 1 mln zł. Prace zostaną zrealizowanie do 30 listopada br.

 

Unijne pieniądze wpływają już do budżetu gminy.

Gmina Marcinowice otrzymała już zwrot środki unijnych za realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Biała” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt był realizowany od września do grudnia ubiegłego roku. Na początku bieżącego roku został złożony wniosek o płatność. Po pozytywnej weryfikacji i kontroli w terenie Urząd Marszałkowski uruchomił procedurę refundacji. Na konto Urzędu Gminy wpłynęło ponad 240 tys. zł co stanowi 75 % środków kwalifikowanych projektu. Inwestycja obejmowała wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynku, wymianę instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem. W ramach zadania zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskich w tym: stoły, krzesła meble kuchenne oraz sprzęt AGD. Już od stycznia mieszkańcy Białej korzystali z pięknego obiektu, który stał się wizytówką miejscowości. To nie jedyne środki jakie Gmina Marcinowice otrzyma w ramach refundacji. W tym roku został już zrealizowany projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Śmiałowice i Chwałków. We wrześniu rozpocznie się realizacja przebudowy świetlicy wiejskiej w Mysłakowie. W roku następnym ruszy budowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie. Trwa realizacja pierwszego etapu kanalizowania Gminy Marcinowice, którego zakończenie przewidziano na początek przyszłego roku. Na wszystkie projekty zostały złożone wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.

 

Więcej: Unijne pieniądze wpływają już do budżetu gminy.

 

Dożynki gminnne w Szczepanowie

Choć tegoroczne żniwa nie należą do najłatwiejszych, to jednak rolnicy Gminy Marcinowice w ostatnią niedzielę sierpnia tłumnie zgromadzili się , aby świętować i dziękować za dotychczas zebrane plony. Tegoroczne święto plonów rozpoczęto Mszą Św. odprawioną w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie. Delegacje dożynkowe oraz wszyscy uczestnicy uroczystości w korowodzie dożynkowym przeszli na boisko, gdzie rozpoczęła się kolorowa zabawa dożynkowa przy śpiewie Koła Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” z Kątek, zespołu ABBA cover oraz występach wielu innych artystów m.in. Elżbiety Marii Kuzio. Gwiazdą wieczoru była Anna Jurksztowicz. Dodatkową atrakcją była prezentacja sprzętu rolniczego wystawionego przez Firmę AGROHANDEL. Nie zapomniano też o najmłodszych dla których przygotowano wiele atrakcji. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczne, gdzie serwowano specjały polskiej kuchni. W organizację dożynek włączyli się mieszkańcy okolicznych miejscowości. Starostami tegorocznych dożynek byli Julita Kreń i Przemysław Sordyl.

 

Kolejny plac zabaw w Gminie Marcinowice

W zeszłym tygodniu powstał nowy plac zabaw przy boisku sportowym w miejscowości Marcinowice. Pojawiły się tam bujaki, huśtawka, konik oraz zestaw zabawowy. To już kolejne miejsce do bezpiecznej zabawy w naszej Gminie. Projekt został sfinansowany z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. Nowe urządzenia kosztowały ok. 20 tyś zł. Kolejny plac zabaw zostanie zamontowany w Śmiałowicach.

 

 

Więcej: Kolejny plac zabaw w Gminie Marcinowice

 

Kolektor słoneczny z 45% dopłatą

17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku ruszy wcześniej. Część banków uruchomi go już w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowały w swojej ofercie kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu br.

 

Nowy chodnik w Wirach

Powstające place zabaw, nowe drogi, kanalizacja, oświetlenie uliczne to jedne z wielu inwestycji jakie są i będą realizowane w tym roku na terenie Gminy Marcinowice. Zgodnie z ideą Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi Wójt Gminy Marcinowice wciąż inwestuje w jej rozwój. W tegorocznym budżecie wysokość wydatków inwestycyjnych stanowi 40,14 % wydatków ogółem. Nigdy nie osiągnięto jeszcze tak wysokiego wyniku. Już w tym miesiącu rozpoczną się prace przy przebudowie świetlicy wiejskiej w Mysłakowie, natomiast w sąsiedniej miejscowości Wiry trwają już prace przy budowie chodnika. Marcinowice znalazły się w gronie 124 dolnośląskich gmin, które otrzymają wsparcie z projektu Odnowy Dolnośląskiej Wsi będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do konkursu Gmina Marcinowice zgłosiła projekt pn. Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1990 D w Wirach ( etap I ). Każda z gmin dolnośląskich mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów inwestycji nie więcej niż 35 tys. zł na jedną miejscowość. Choć nie jest to wielomilionowy projekt, jednak bardzo potrzebny w tej miejscowości. Prace przy budowie chodnika już zostały rozpoczęte. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia inwestycji przed rozpoczęciem roku szkolnego, gdyż chodnik biegnie obok budynku szkoły. Inwestycja wpłynie nie tylko na estetyzację miejscowości, ale zwiększy również bezpieczeństwo mieszkańców i dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły podstawowej.Jest to pierwszy etap inwestycji, którego kwota po przetargu wyniosła 69 168,78 zł. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał już z przedstawicielami Województwa Dolnośląskiego umowę na dofinansowanie inwestycji w kwocie 35 tys. zł. Zwrot kosztów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu zapłaconych faktur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

 

Więcej: Nowy chodnik w Wirach

 

Strona 124 z 138

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice