czwartek, 13 grudnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Droga w Marcinowicach gotowa Zakończyła się budowa drogi transportu rolnego w Marcinowicach, na którą Gmina Marcinowice otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego we wrześniu tego roku.
Slubowania - I Sesja Rady Gminy Marcinowice Zaprzysiężenie nowych Radnych oraz Wójta Gminy Marcinowice  odbyło się w piątek 23 listopada 2018 r. podczas pierwszej Sesji Rady Gminy Marcinowice kadencji 2018-2023.
Uczniowie w SKSonTour w Oleśnicy W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie biorący udział w zajęciach sportowych w szkole w Strzelcach w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy  mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej imprezie – SKSonTour.
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Spotkanie opłatkowe

Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera  towarzyszyła  spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się  20 grudnia w Urzędzie Gminy Marcinowice . W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził ks. Marian Lewandowski Proboszcz Parafii Śmiałowic głosząc świąteczne przesłanie. W uroczystości brały udział  władze Gminy Marcinowice na czele z Wójtem Gminy Jerzym Guzikiem, radni, sołtysi , przedstawiciele  jednostek organizacyjnych.  Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Wszystkim towarzyszyły życzenia radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. W rodzinną i świąteczną atmosferę  wprowadził wszystkich zapach świątecznych wypieków, które przyniosły  Panie Radne i Panie Sołtyski. Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy.

Więcej: Spotkanie opłatkowe

 

Przebudowa drogi powiatowej Marcinowice-Klecin zakończona

Dobiegła końca przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice-Klecin. Pomimo, że jest to droga powiatowa Gmina Marcinowice miała przy realizacji znaczący udział przekazując na jej wykonanie 450 tys. zł.  Gmina Marcinowice  pokryła również znaczną część kosztów dokumentacji przekazując na jej wykonanie kwotę 50 tys. zł. Nowy 2 km odcinek drogi powiatowej pochłonął kwotę ponad 2,7 mln zł,  w tym prawie 1,4 mln zł to środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach tzw. „schetynówek”. Udział gminy w realizacji tego zadania pozwolił na zdobycie dodatkowych punktów i wyższe umiejscowienie wniosku w generalnej punktacji. W chwili obecnej droga nie tylko zyskała na trwałości, ale również zwiększyło się bezpieczeństwo. Inwestycja polegała nie tylko na wymianie i wzmocnieniu podbudowy i nawierzchni, wybudowaniu chodników i odwodnienie, ale również poszerzono jezdnie z 5 do 6 metrów i stabilizacji na co Gmina Marcinowice dołożyła kolejne środki w kwocie 66 tys. zł. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2879D została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna, które wygrało przetarg na realizację tego zadania.

Więcej: Przebudowa drogi powiatowej Marcinowice-Klecin zakończona

 

Budżet na kolejny rok uchwalony jednogłośnie

Ogromnym zaufaniem obdarzyła Rada Gminy Marcinowice Wójta  Jerzego Guzika.  Na ostatniej sesji, która odbyła się  20 grudnia jednogłośnie została przyjęta uchwała budżetowa na rok 2012 r. W tegorocznym budżecie 2011r.  znaczną część środków finansowych przeznaczono na inwestycje . Główny  cele  jaki został założony i osiągnięty to realizacja kolejnego etapu kanalizacji , remonty dróg  i chodników,  modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, rozpoczęcie budowy świetlicy w Chwałkowie, modernizacja świetlicy w Mysłakowie oraz budowa ‘ORLIKA’.  Budżet 2012 roku również zakłada realizacje wielu inwestycji. Kluczowymi inwestycjami w budżecie 2012 roku są zabezpieczenie środków na kolejny etap kanalizacji gminy ( tym razem Szczepanowa ) oraz 900 tys. zł dofinansowania dla Powiatu Świdnickiego na realizację  kolejnego   odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 2879D Klecin- Śmiałowice. Choć rok 2012 jeszcze się nie rozpoczął Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik już czyni  starania, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe, które zwiększą zakładane dochody i pozwolą na realizacje wielu kolejnych inwestycji.

Więcej: Budżet na kolejny rok uchwalony jednogłośnie

 

Kanalizacji Gminy Marcinowice

Niezwykle sprawnie przebiegła budowa kanalizacji w miejscowości Zebrzydów. Po trwających  niespełna rok pracach inwestycja dobiega końca.  W tej chwili trwają próby szczelności oraz uruchomienia pompowni, czyli ostatni etap.  Wójt Gminy Marcinowice próbując jak najszybciej ukończyć proces  kanalizacji gminy, szuka również sposobów na pozyskanie dofinansowania. Dlatego też jako inwestor  w Zebrzydowie pojawiła się gminna spółka - Zakład Usług Wodnych i Komunalnych sp. Z o.o. w Strzelcach, pozwoli to na uzyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł i jednocześnie na duże oszczędności polegające na odzyskanie i zakwalifikowanie podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego projektu. W celu zabezpieczenia i realizacji projektu Wójt Gminy Jerzy Guzik przekazał spółce środki z budżetu gminy. Kolejny etap realizacji kanalizacji Gminy Marcinowice to budowa rurociągu przesyłowego z Marcinowic do Szczepanowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości Szczepanów. Będzie to piąta miejscowość na terenie Gminy Marcinowice, która zostanie skanalizowana w przeciągu ostatnich 18 miesięcy. Na ostatni etap został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W listopadzie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeprowadzili kontrolę realizacji  i wydatkowania środków w ramach pierwszego etapu kanalizacji gminy Marcinowice w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice i wystawili pozytywną ocenę realizacji operacji. Do końca roku do budżetu Gminy Marcinowice wpłynie kwota 2 883 651,00  zł  jako refundacja poniesionych wydatków o jaką ubiegała się gmina w ramach środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

''Akacjowe Śpiewule'' w Pasażu Grunwaldzkim

Ostatnie tygodnie roku to nie tylko okres gorączki zakupów, ale również czas wielu Jarmarków Bożonarodzeniowych  i prezentacji stołów wigilijnych.  W ostatnią sobotę 17 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprosili 26 Kół Gospodyń Wiejskich do Pasażu Grunwaldziego we Wrocławiu, aby zaprezentowały tradycyjny stół wigilijny. Wśród nich znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” z Kątek reprezentujące  Gminę Marcinowice jako jedyną z Powiatu Świdnickiego.. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czerwiński, Dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego Maciej Sanetra i Ksiądz Biskup Edward Janiak. Nasze Panie nie tylko częstowały swoimi potrawami wszystkich odwiedzających stoisko gości, ale również zaprezentowały się na scenie i promowały swoją płytę „Akacjowy Zakątek”. Uczestnicy Prezentacji otrzymali dyplomy pamiątkowe przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz upominki ufundowane ze środków unijnych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 dla województwa dolnośląskiego.

Więcej: ''Akacjowe Śpiewule'' w Pasażu Grunwaldzkim

 

V Ślężański Festiwal Rzemiosła, Rękodzieła i Produktu Lokalnego

Już po raz piąty Stowarzyszenie „ŚLĘŻANIE –Lokalna Grupa Działania”, którego członkiem jest Gmina Marcinowice zorganizowało w dniach 10-11 grudnia br. w Sobótce Ślężański Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego. Wśród wielu atrakcji jakie przewidzieli organizatorzy był konkurs na najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe oraz  festiwal stołów  wigilijnych. Gminę Marcinowice reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich „ Akacjowe Śpiewule ”. Nasze panie oprócz pięknie przygotowanego stołu wigilijnego zaprezentowały program artystyczny i wykonały kilka kolęd z przygotowanego świątecznego repertuaru. Do udziału w Festiwalu zaproszono wytwórców, rękodzielników, artystów, rzemieślników, którzy prezentowali swoje wyroby i umożliwili ich nabycie na Jarmarku Bożonarodzeniowym.

 

Darmowy Internet w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach  już drugi rok uczestniczy w programie  „Akademia Orange dla bibliotek” Fundacji Orange. Program ten ma na celu stworzenie warunków, które pozwolą biblioteką  publicznym przekształcić się w ważne dla lokalnej społeczności centra informacyjne,  kulturalne i edukacyjne.
Fundacja Orange przekazała bibliotece dotację finansową w celu pokrycia kosztów popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu, w szczególności pokrycia kosztów dostępu do Internetu w placówce głównej w Wirach i filii bibliotecznej w Szczepanowie.
Realizując ten program biblioteki  udostępniają  bezpłatne korzystanie z Internetu wszystkim użytkownikom biblioteki. W bibliotece do dyspozycji użytkowników jest stanowisko komputerowe wyposażone w drukarkę, programy użytkowe. Użytkownicy mają też możliwość nagrania wyszukanych informacji na płyty CD oraz inne nośniki np. typu pendrive.

 

Złote Gody

Nie każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego, móc raz jeszcze wrócić pamięcią do wzruszającej, pięknej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Okazją do wspomnień był dzień 10 grudnia br., w którym uroczyście pięć par, a wśród nich para z Gminy Marcinowice Państwo Maria i Stanisław Staryszak w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy otrzymali medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Pana Bronisława Komorowskiego. Ważnym punktem uroczystości było złożenie obietnicy małżeńskiej, która w treści nawiązywała do złożonej przed półwieczem przysięgi małżeńskiej. Był to wzruszający moment dla wszystkich dostojnych Jubilatów i zaproszonych gości. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wręczył Państwu Staryszakom nadane im odznaczenia z upominkami.  Życząc wszystkim Jubilatom jeszcze wielu dni przeżytych razem w szczęściu, poszanowaniu i nie gasnącej miłości Pan Wójt podkreślił, że stanowią przykład trwałości związku dla współczesnych małżeństw oraz  młodych ludzi, którzy planują założyć rodzinę, jak dzięki zaufaniu, wyrozumiałości i bezgranicznej miłości można przeżyć w związku małżeńskim pół wieku. 50 lat temu 25 czerwca 1961 roku Państwo Staryszak zawarli związek małżeński i do dziś wytrwali szczęśliwie w złożonej przysiędze.

 

Kolejna inwestycja przy drodze powiatowej

Mimo zbliżających się chłodów, na terenie naszej gminy prace budowlane trwają, a plany inwestycyjne na kolejny rok wciąż się poszerzają o kolejne zadania. Kilka tygodni temu przy drodze powiatowej Szczepanów – Gola Świdnicka zostało wybudowane i oddane do eksploatacji oświetlenie i chodnik prowadzący do kaplicy i cmentarza. Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego została sfinansowana ze środków budżetu gminy oraz środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji to kwota ponad 244 tys. zł. Po pięknie oświetlonym skrzyżowaniu w Szczepanowie czas na Golę Świdnicką. Trwają prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Goli Świdnickiej. Oświetlenie zostało poprowadzone wzdłuż drogi powiatowej w kierunku boiska sportowego. Wykonano również zasilanie do budynku szatni sportowej. Inwestycja w tej miejscowości dobiega już końca.

 

Uroczyste przekazanie wozu bojowego w Tworzyjanowie

Dzień 11 listopada w Gminie Marcinowice był okazją nie tylko do świętowania kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, ale również okazją do uroczystego przekazania i poświęcenia nowo zakupionego wozu bojowego, który będzie służył druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworzyjanowie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Marszałek Włodzimierz Chlebosz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, kapelan Straży Pożarnej powiatu średzkiego ks.Adrian Kosendiak, proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych ks. Grzegorz Ławniczak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  Tomasz Szuszwalak. Zaproszeni goście,  władze Gminy Marcinowice na czele z Wójtem Jerzym Guzikiem, druhowie strażacy  oraz mieszkańcy Tworzyjanowa zebrali się wspólnie przed budynkiem remizy, gdzie uroczyście dokonano przecięcia wstęgi. Wójt Gminy Jerzy Guzik na ręce naczelnika OSP Tworzyjanów Henryka Kuliga przekazał kluczyki i dziękując za dotychczasową współpracę, a szczególnie udział jednostki w ostatnich powodziach, życzył szczęśliwych wyjazdów i  powrotów z akcji.

 

Strona 121 z 145

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice