poniedziałek, 24 września 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Nasze przedszkole otwarte Przedszkole – to długo wyczekiwana inwestycja w gminie Marcinowice. W czwartek 13 września 2018 r. pierwsze publiczne przedszkole zostało uroczyście otwarte.  
Pół wieku razem Alina i Kazimierz Kowalewscy, mieszkańcy gminy Marcinowice świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Marcinowiny bezpłatny informator - wrzesień 2018 Nowy egzemplarz bezpłatnego informatora Marcinowiny!
Ruszył montaż siłowni Rozpoczęły się prace nad instalacją siłowni zewnętrznych. Jako pierwsza zamontowana została siłownia na boisku w Mysłakowie.
NEWS:

Kolejne środki unijne dla Gminy Marcinowice

Już w tym roku rozpoczęcie prac związanych z budową świetlicy wiejskiej w Chwałkowie. W dniu 22.02.2011r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 217/IV/11 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Marcinowice zakwalifikowała się do współfinansowania dwóch projektów tj.: „Przekształcenie gminnego obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie”, rozpoczęcie inwestycji już w tym roku. Zakończenie prac przewiduje się na 2012 rok, oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie”, prace remontowe dobiegają końca, wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Mysłakowa będą mogli korzystać z wyremontowanej świetlicy już w kwietniu br. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi ponad 955 tyś. zł.

 

Umowa - Kalizowanie Gminy

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych z siedzibą w Strzelcach 24 lutego 2011r. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO – WOD Sp. z o.o., na wykonanie inwestycji pn. „Kanalizowanie Gminy- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów wraz z przesyłem do Marcinowic”. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, do którego w ostatnim etapie zgłosiło się sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło właśnie świdnickie przedsiębiorstwo, które zadeklarowało wykonanie zadanie za kwotę 4 mln 489 tys. zł brutto.
Inwestycja ruszy w marcu, a jej zakończenie planuje się na 15 grudnia br. Ze skanalizowania skorzysta 570 mieszkańców, a sieć będzie miała długość ok. 10 km.
Po raz pierwszy tak duża inwestycja będzie realizowana poprzez spółkę gminną. Gmina jako właściciel spółki dokona wszystkich poręczeń finansowych. Przeprowadzenie zadania przez ZUWiK Sp. z o.o. jest bardzo korzystna ponieważ spółka odliczy VAT przez co inwestycja będzie tańsza o 23% a tym samym mniej wydamy z naszego budżetu. Wspólnymi staraniami ubiegamy się o pozyskanie środków na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki i dotacji.
Przed rozpoczęciem zadania Wykonawca wraz z Inwestorem spotkają się z mieszkańcami Zebrzydowa w celu omówienia szczegółów dotyczących planowanych robót budowlanych.

Więcej: Umowa - Kalizowanie Gminy

 

Mobilny Punkt Informacyjny

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Gminy Marcinowice oraz PIFE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku.
W dniu 24.02.2011r. wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Marcinowice mogli wziąć udziału w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych w tzw. Mobilnych Punktach Informacyjnych.
Spotkanie z konsultantem PIFE miało na celu  pomoc osobom, które zamierzają ubiegać się o dotację unijną, bądź chciały dowiedzieć się czegoś więcej o Funduszach Europejskich. Otrzymane informacje z pewnością pomogą im w podjęciu decyzji i przygotowaniu projektu. Konsultant przedstawił podstawowe kryteria oraz wskazał instytucję, która odpowiada za przyjmowanie wniosków. Ze względu na duże zainteresowanie planujemy w najbliższym terminie powtórzyć spotkanie tak aby każdy chętny mieszkaniec mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi konsultacjami zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wraz z określeniem zakresu swoich potrzeb na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr  tel. 74/850-34-95.

 

Remont świetlicy w Mysłakowie dobiega końca.

Wszystko wskazuje, że już od kwietnia mieszkańcy miejscowości Mysłaków będą korzystać z wyremontowanej świetlicy. Trwający od września ubiegłego roku remont realizowany jest zgodnie z harmonogramem i zbliża się ku końcowi. Budynek jest już ocieplony, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa a z dachu zniknęły płyty azbestowe. Dokonano modernizacji centralnego ogrzewania, wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz przebudowana została klatka schodowa i pomieszczenia sanitarne. Do zakończenia inwestycji zostało jeszcze wykonanie zagospodarowanie teren przy świetlicy, wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej, roboty malarskie i wykończeniowe. Inwestycja realizowana jest ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania opiewa na kwotę 767 330,15 zł a dofinansowanie kształtuje się na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych. Jak zapewnia Wójt Gminy Jerzy Guzik każdy będzie mógł korzystać ze świetlicy. Najmłodszych mieszkańców zapraszamy do oddziału przedszkolnego, starsze dzieci na zajęcia świetlicowe. Z pewnością pozostali mieszkańcy będą aktywnie korzystać z obiektu. W jednym z pomieszczeń planowana jest nawet „izba pamięci”.

Więcej: Remont świetlicy w Mysłakowie dobiega końca.

 

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych w niedzielę 3 kwietnia b.r. odbędą się wybory do izb rolniczych.  W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina.  Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 8.00 do 18.00. Na terenie Gminy Marcinowice uprawnieni do głosowania będą mogli oddać swój głos w Marcinowicach. Na lokal wyborczy wybrano salę narad  Urzędu Gminy w Marcinowicach.  Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Więcej: Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 

500 tys. zł dla Gminy Marcinowice

Już po raz szósty Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera promesę przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po kilkumiesięcznych staraniach 05 lutego br. Gmina Marcinowice otrzymała promesą na 500 tys. zł. przeznaczoną na naprawę dróg w Wirach i Sadach, które zostały wskazane przez ministerstwo z czterech zgłoszonych przez Wójta Gminy Jerzego Guzika. Realizacja wybranych zadań w 100 % zostanie sfinansowana ze środków przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ubiegłym roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota ponad 1 mln 700 tys. zł na podstawie otrzymanych trzech promes. Przyznane środki pozwoliły na realizację łącznie 22 zadań.

 

Spotkanie gimnazjalistów z Panią Poseł

Do niecodziennego spotkania doszło 9 lutego br. w Zespole Szkół w Marcinowicach. Na zaproszenie Wójta Gminy Jerzego Guzika przybyła Pani Poseł RP Anna Zalewska. W spotkaniu uczestniczył Wójt Jerzy Guzik i Radni Gminy Marcinowice oraz młodzież wspólnie z gronem pedagogicznym. Pomysł na spotkanie z Panią Poseł, zrodził się po uczestnictwie gimnazjalistów 21 stycznia br. w sesji Rady Gminy Marcinowice. Widząc zainteresowanie młodzieży Wójta Gminy Marcinowice obiecał wówczas, że zorganizuje spotkanie z parlamentarzystką. Pani Poseł Anna Zalewska przyjęła zaproszenie i przyjechała na zorganizowane spotkanie. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i wykazali się dużą wiedzą na temat życia politycznego. Pani Poseł opowiedziała o początkach swojej kariery i swojej obecnej pracy oraz sprawach jakimi się zajmuje.

Więcej: Spotkanie gimnazjalistów z Panią Poseł

 

Mobilny Punkt Informacyjny

Urząd Gminy Marcinowice oraz PIFE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Marcinowice do udziału w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych w tzw. Mobilnych Punktach Informacyjnych, które odbędą się w dniu 24.02.2011rSpotkanie z konsultantem PIFE ma pomóc osobom, które zamierzają ubiegać się o dotację unijną, bądź chcą dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich. Otrzymacie Państwo informacje, które pomogą w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu. Konsultant przedstawi podstawowe kryteria oraz wskaże instytucję, która odpowiada za przyjmowanie wniosków.W celu sprawnej organizacji konsultacji prosimy o przesyłanie Państwa zgłoszeń oraz pytań do konsultantów PIFE wraz z określeniem zakresu swoich potrzeb związanych z informacją o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013 na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr tel. 74/850-34-95
Miejsce i termin spotkania: 24.02.2011r. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, pok. Nr 14

 

Powołanie Zastępcy Wójta Gminy

W dniu 5 stycznia br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik powołał Panią Ewę Fiedler-Łeńską na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Marcinowice. Pani Ewa Fiedler-Łeńska w Urzędzie Gminy pracuje od 2006 roku. Wcześniej zajmowała stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej. Stanowisko Zastępcy Wójta będzie sprawowała w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

 

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011


Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011 i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń.
Urząd Gminy Marcinowice przypomina przedsiębiorcom o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2010 oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. - w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity: Dz.U. nr 70 z 2007, poz.473 z późn. zm.).
Nie złożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Załączniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Strona 121 z 138

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice