wtorek, 17 lipca 2018r.
   
Czcionka
image image image image
„Nawzajem sobie potrzebni” – program edukacji do starości W okresie od marca do czerwca br. w gminie Marcinowice realizowany był program edukacyjny pn. „Nawzajem sobie potrzebni”.
Renowacja zabytkowych świątyń W ramach środków pozyskanych z Aglomeracji Wałbrzyskiej odrestaurowano już trzy zabytkowe kościoły: kościół pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie, kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie.
Wywóz odpadów udaremniony Na wyraźny sygnał m.in. z Urzędu Gminy w Marcinowicach, policja w dniu 27 czerwca 2018 r. przechwyciła wywrotkę z odpadami, które nielegalnie miały być zdeponowane w na terenie jednej z miejscowości gminy.
Sesja absolutoryjna Pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie wójtowi absolutorium, radni większością głosów podczas sesji w dniu

NEWS:

Środki unijne dla szkół

W kontekście wdrożenia nowej podstawy kształcenia ogólnego, Gmina Marcinowice przystąpiła do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 9.1.2). Gmina wystąpiła o środki unijne w wysokości 77 746,73 zł dla szkół podstawowych w Strzelcach i Marcinowicach, których jest organem prowadzącym. Projekt ma na celu realizację programy indywidualnego nauczania uczniów najmłodszych klas i przewiduje realizację programu zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy. Zakres tematyczny został ustalony w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów danej szkoły. W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia dodatkowe, zgodnie z potrzebami uczniów. Dodatkowe zajęcia, szkoły będą mogły organizować dla dzieci, które m.in. mają trudności w nauce czytania i pisania, matematyki, czy wady postawy i wymowy. Wniosek aplikacyjny został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i został zweryfikowany pozytywnie w ocenie formalnej wniosku, tym samym zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wyniki dotyczące przyznania dotacji będą znane pod koniec bieżącego roku. Na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i omówienia realizacji programu pracownicy Urzędu Gminy Honorata Błońska i Dagmara Gorlowska konsultowały projekt i przygotowały spotkanie z przedstawicielami szkół podstawowych. Trzymamy kciuki za pozytywną ocenę wniosku i przyznanie dofinansowania, dzięki, któremu szkoły będą mogły prowadzić zarówno program zajęć specjalistycznych, jak i rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych.

 

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MARCINOWICE – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Marcinowice, który odbędzie się w okresie
od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,
Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Marcinowice.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

 

I sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014 odbyła się 2 grudnia br. Pierwszą sesję VI kadencji otworzył radny senior Pan Janusz Gąsior. Radni otrzymali zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Tekst ślubowania odczytał najmłodszy wiekiem radny Pan Kamil Waśniewski.. Podczas sesji radni wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym został Pan Zdzisław Grabowski, a jego zastępcami Pan Teodor Miś oraz Pani Iwona Sawicka. Na najbliższa czteroletnią kadencję mieszkańcy Gminy Marcinowice wybrali 15 radnych. Skład Rady Gminy Marcinowice przedstawia się następująco: Zbigniew Dżugaj, Rafał Gawlik, Zdzisław Grabowski, Janusz Gąsior, Joanna Horodyska, Halina Kucharczyk, Bożena Lema, Danuta Maślany, Andrzej Matusiewicz, Teodor Miś, Adam Poniatowski, Iwona Sawicka, Ryszard Spyrka, Mirosław Szpara, Kamil Waśniewski.W tegorocznych wyborach samorządowych w Gminie Marcinowice frekwencja wyborcza wyniosła 54,27%. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 5 158 wyborców. Oddano 2 759 ważnych głosów . Na stanowisko Wójta Gminy Marcinowice ponownie został wybrany obecnie urzędujący Wójta Jerzy Guzik otrzymując 1420 głosów tj. 51,47 %.

Więcej: I sesja Rady Gminy Marcinowice kadencji 2010-2014

 

To już druga rocznica Stowarzyszenia ''Jasny Horyzont''

27 listopada 2010r. Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w Marcinowicach świętowało swoją drugą rocznicę powstania. Na uroczystość połączoną z obchodami tradycyjnych Andrzejek, przybyło 70 osób. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Jerzy Guzik, Ksiądz Proboszcz z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mysłakowie Tadeusz Karasiewicz, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach Elżbieta Gołębiowska oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich z Wałbrzycha, Świdnicy, Żarowa, Lubania, Chojnowa, Świebodzic, Złotoryi i Strzegomia.
W części oficjalnej Prezes Stowarzyszenia Zofia Hatala przywitała zaproszonych gości i podziękowała władzom samorządowym, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkom Stowarzyszenia i Klubu AA za współpracę. Były gratulacje, upominki i serdeczne uściski od gości spotkania. Podziękowano osobom, które obchodziły kolejne rocznice abstynencji. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa przy szalonych rytmach zespołu pod kierownictwem Krzysztofa. Było wspaniale: wesoło, rodzinnie i co najważniejsze: TRZEŹWO! Na suto zastawionych stołach próżno było szukać alkoholu w jakiejkolwiek postaci. Była loteria fantowa a także wybory królowej i króla zabawy.
Życzę Stowarzyszeniu Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w Marcinowicach dalszych owocnych działań.

Elżbieta Gołębiowska

Więcej: To już druga rocznica Stowarzyszenia ''Jasny Horyzont''

 

Podziękowania

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marcinowice!
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Marcinowice, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, a szczególnie tym, którzy okazali mi zaufanie i po raz kolejny powierzyli mi funkcję Wójta Gminy. Dziękuję również za oddanie głosów na kandydatów na radnych do Rady Gminy. Państwa poparcie dodaje mi sił do dalszego, skutecznego działania na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.

Z podziękowaniami
Jerzy Guzik

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice

Ostatnia w tej kadencji uroczysta XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice odbyła się 10 listopada br. W sesji uczestniczyło 13 radnych, którzy z rąk Wójta Gminy Marcinowice odebrali podziękowania za wspólna pracę i zaangażowanie w sprawy Gminy Marcinowice. Ostatnie uchwały jakie zostały podjęte na sesji kończącej minioną kadencję dotyczyły stawek podatków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2011roku i utrzymano je w dotychczasowej wysokości. W sesji wzięli udział również sołtysi Gminy Marcinowice.

 

 

Więcej: XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Chłopcy z Gimnazjum w Marcinowicach ponownie odnieśli podwójny sukces

We wcześniejszych zawodach o mistrzostwo powiatu świdnickiego LZS w halowej piłce nożnej chłopców do lat 15, rozegranych w dniu 23.10.10r. w Marcinowicach, dwie drużyny szkolne z Gimnazjum Marcinowice, reprezentujące Gminę Marcinowice, odniosły podwójny sukces zdobywając mistrzostwo i vice-mistrzostwo powiatu. Obie drużyny awansowały do finałów strefowych, rozegranych w dniu 11.11.10r. w Czarnym Borze, reprezentując tam powiat świdnicki i ponownie odnosząc duży podwójny sukces.Drużyny: Gimnazjum Marcinowice I i Gimnazjum Marcinowice II, broniąc tytułu mistrza strefy wałbrzyskiej zdobyty rok temu, uzyskały w fazie grupowej pierwsze miejsca w swoich grupach i awansowały do finału „marzeń”, w którym tytuł mistrzowski strefy okazał się być wewnętrzną sprawą uczniów Gimnazjum z Marcinowic.

Więcej: Chłopcy z Gimnazjum w Marcinowicach ponownie odnieśli podwójny sukces

 

Remonty dróg gminnych

Trwają prace na drogach gminnych. Szybkie tempo prac jest związane z koniecznością wykorzystania do końca br. środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Znaczna część zakresu wytypowanych dróg została już wykonana. Trudność w realizacji i niebezpieczeństwo zwrotu środków były tym większe , że środki zostały przyznane na początku września, a cztery z dwunastu inwestycji wymagało przeprowadzenia procedury przetargowej. Dzięki łagodnej i słonecznej jesieni można dziś już stwierdzić, że to trudne przedsięwzięcie powiodło się i ponad 1 mln zł w ciągu kilku tygodni zostanie wydany na naprawę dróg gminnych. Część dróg została już wykonana i odebrana pozostałe są w trakcie realizacji lub czekają na odbiór.

Więcej: Remonty dróg gminnych

 

Konkurs na Ślężański Produkt lokalny

Szanowni Producenci i Usługodawcy!
Lokalna Grupa Działania „ŚLĘŻANIE” zaprasza Państwa - lokalnych wytwórców i producentów rolno-spożywczych, rzemieślników oraz usługodawców branży turystycznej, do wzięcia udziału w konkursie na „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”.Aby stać się użytkownikiem znaku promocyjnego „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”, wymagane jest, by produkt lub usługa wykazywała silny związek z Regionem Ślężańskim (Gminy; Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza i Sobótka), jej przyrodą, kulturą i gospodarką. Producenci i usługodawcy winni postępować zgodne z zasadami etycznego biznesu, a swoją działalnością nie szkodzić środowisku.

Więcej: Konkurs na Ślężański Produkt lokalny

 

Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy

Choć jesień w pełni na terenie Gminy Marcinowice trwają prace remontowe na drogach gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu jakie miały miejsce w tym roku. Nie zapomniano również o ciekach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik współpracując z Dyrekcją Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy zadbali również o usunięcie szkód powstałych i poprawienie stanu potoków i cieków wodnych. Zakończyły już się prace melioracyjne na Czarnej Wodzie na odcinku Wiry-Zebrzydów-Szczepanów na długości 7,2 km. Wartość prac około 430 tys.zł W ubiegłym roku zrealizowano odmulenie i udrożnienie Czarnej Wody w Strzelcach na długości 3 km. Wartość robót wyniosła 250 tys.zł. Już kolejny rok potok ten zalewa wiele domów, gospodarstw, pól i łąk, dlatego też tak ważne było jego udrożnienie i pogłębienie. Jednak najlepszym rozwiązaniem chroniącym przed zalewaniem miejscowości Kątki, Zebrzydów, Szczepanów, Strzelce będzie w przyszłości budowa zbiornika retencyjnego.W poniedziałek 8 listopada br. odbędzie się odbiór prac na potoku Dryżyna, (obręby Klecin, Krasków, Gola Świdnicka). Już od dwóch miesięcy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy realizuje w miejscowości Tąpała zadanie pn. „Wieprzówka- odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Marcinowice”. Roboty budowlane wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne BUD-MEL Sp. z o.o., które w drodze przetargu nieograniczonego przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. W trakcie prowadzonych prac uwzględniane są również uwagi i wskazówki zgłaszane przez mieszkańców. Tak duże inwestycje na potokach i ciekach wodnych możliwe są dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

Więcej: Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy

 

Strona 119 z 134

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice