czwartek, 18 października 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Remont mostu w Wirkach
Powstają siłownie zewnętrzne W Gminie Marcinowice trwają prace przy montażu siłowni zewnętrznych.
Dotacje dla gminy Marcinowice Gminie Marcinowice przyznana została promesa oraz dwie dotacje celowe na budowę czterech dróg gminnych.
Zebrania Sprawozdawcze Wójta Gminy Marcinowice ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE WÓJTA GMINY MARCINOWICE
NEWS:

Odbudowana droga w Wirach

Pod koniec września zakończono inwestycję polegającą na: „Odbudowie i modernizacji drogi gminnej dz. nr 302 w Wirach”. Zakres prac obejmował przykrycie części rowu dzięki czemu pozyskano plac na parking dla samochodów osobowych przy cmentarzu. Odbudowano nawierzchnię drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa kamiennego a na newralgicznym odcinku drogi wykonano nawierzchnię asfaltową. Odmulono i odtworzono  rów przydrożny oraz wyłożono go płytami ażurowymi. Po raz pierwszy w naszych inwestycjach drogowych zastosowano gabiony (siatkę wyłożoną kruszywem) w miejscach najbardziej narażonych na wymywanie skarp. Całość zadania finansowana jest z otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 278 tys. zł.

 

„Moje Boisko Orlik” w Wrkach otwarte dla wszystkich

Od dnia 02 października br., kiedy to dokonano uroczystego otwarcia kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik” w Wrkach, dzieci i młodzież z pobliskich miejscowości chętnie korzystają z nowego obiektu.
Codziennie około 50 uczniów z Mysłakowa, Wirek, Wir, Kątek i Tąpadła korzysta z nowego obiektu.
Doskonale wyposażone boisko, z szatniami i zapleczem socjalnym, jest miejscem na aktywne spędzanie wolnego czasu dla całych rodzin, a dla uczniów stanowi doskonałą bazę sportową do upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
„Orlik” jest bezpłatnie udostępniony przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale otwarty jest także dla dorosłych mieszkańców naszej gminy.
Planuje się aby od przyszłego roku koordynacją zajęć sportowych na obiekcie zajął się specjalnie do tego zatrudniony animator sportu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z naszego „Orlika” od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od wczesnych godzin popołudniowych.

 

Otwarcie Orlika w Wirkach

2 października br. w Wirkach otwarto kompleks sportowy wybudowany w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Na otwarciu obecna była jedna z największych postaci Solidarności Pani Henryka Krzywonos, która u boku Pana Prezydenta Lecha Wałęsy swoimi działaniami przyczyniła się do zmiany biegu historii kraju. Wraz z nią przybył również Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, który od dawna zaprzyjaźniony jest z Gminą Marcinowice. Wśród przybyłych gości znaleźli się również posłowie:  Izabela Mrzygłocka, Anna Zalewska, Wiesław Kilian, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Grażyna Cal, Elżbieta Gaszyńska,  Zbigniew Szczygieł. Wójtowie i Burmistrzowie z okolicznych gmin, dyrektorzy szkół Gminy Marcinowice, Radni oraz sołtysi Gminy Marcinowice. Na otwarcie przybył także przyjaciel Gminy Marcinowice honorowy prezes Zarządu PSL Pan Ryszard Niebieszczański, oraz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Świdnickiego Pan Grzegorz Marchlewski. Na otwarciu Orlika licznie zgromadzili się dzieci, młodzież oraz mieszkańcy Gminy Marcinowice i nie tylko.

Więcej: Otwarcie Orlika w Wirkach

 

Przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Mysłaków

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz z Komendantem Gminnym OSP Czesławem Wawro przekazali druhom OSP Mysłaków kluczyki do samochodu strażackiego Lublin. Samochód ten dotychczas służył w ratownictwie drogowym OSP Marcinowice jest w bardzo dobrym stanie technicznym, z małym przebiegiem. Samochód wyposażony jest w agregat prądotwórczy, pompę szlamową.  Ponieważ OSP Marcinowice wzbogaciła się w nowy wóz bojowy  z pełnym wyposażeniem - Mercedes Benz Atego 1429 AF, typ GBA 2,5/16, Lublin będzie teraz służył druhom z Mysłakowa.
Wójt Gminy Marcinowice uroczyście wręczył kluczyki do samochodu strażackiego życząc strażakom satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Ksiądz proboszcz Tadeusz Karasiewicz poświęcił samochód prosząc św. Krzysztofa oraz św. Floriana o opiekę nad strażakami. Następnie Prezes OSP Mysłaków Kamil Sroka podziękował za  samochód zapewniając, że otrzymany wóz strażacki z pewnością  przyczyni się do sprawniejszego i skuteczniejszego przeprowadzania akcji ratowniczych na terenie naszej gminy.

 

Wójt Jerzy Guzik dokonał otwarcia wyremontowanej świetlicy w Mysłakowie

17 września br. Wójt Gminy Marcinowice w obecności Radnych, Sołtysów, Dyrektorów Szkół, zaproszonych gości, mieszkańców Mysłakowa i okolicznych wsi dokonał oficjalnego otwarcia wyremontowanej świetlicy w Mysłakowie. Inwestycja polegająca na przebudowie świetlicy wiejskiej zrealizowana jest ze środków unijnych w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość remontu opiewa na kwotę 767 tys. zł , a dofinansowanie kształtuje się na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych tj. 435 tys. zł.
Zakres prac obejmował  ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, z dachu budynku sali gimnastycznej zniknęły płyty azbestowe. Dokonano modernizacji centralnego ogrzewania, wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Budynek został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala o powierzchni 250 m² z pięknym parkietem i odpowiednim oświetleniem została dostosowana do potrzeb ligi tenisa stołowego. Wewnątrz przebudowana została klatka schodowa i pomieszczenia sanitarne. Wykonano ogrodzenie obiektu, wyłożenie placu przy świetlicy kostką brukową. Obiekt z pewnością będzie służył mieszkańcom, ponieważ najmłodsi będą korzystać z punktu przedszkolnego, starsze dzieci z zajęć świetlicowych. W jednym z pomieszczeń planowana jest nawet „izba pamięci”, Panie natomiast planują założyć Koło Gospodyń Wiejskich.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik, Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Zdzisław Grabowski, Radny Gminy Marcinowice Janusz Gąsior, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Grażyna Cal, Zastępca Wójta Gminy Marcinowice Ewa Fiedler-Łeńska, pracownik Urzędu Gminy Dagmara Gorlowska, Sołtys wsi Mysłaków Emanuela Gerus oraz poprzedni Sołtys wsi Mysłaków Czesław Sroka.  Poświęcenia wyremontowanej świetlicy dokonał ksiądz proboszcz Tadeusz Karasiewicz.
W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół Akacjowe Śpiewule.
Po części artystycznej przybyłych gości zaproszono na poczęstunek zorganizowany przez Panią Sołtys oraz Radę Sołecką.

 

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W środę, 5 września br., w sali narad Urzędu Gminy w Marcinowicach odbyła się XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marcinowice. Po zakończeniu sesji  Radni Gminy Marcinowice wraz z Wójtem Gminy Jerzym Guzikiem udali się na wizję inwestycji prowadzonych na terenie naszej gminy. Odwiedzono część inwestycji jeszcze nieukończonych tj. budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Wirkach, czy budowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, jak również inwestycje, które już zostały zakończone np.: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków i Szczepanów,  budowa chodnika w miejscowościach Chwałków i Szczepanów, czy nowo wyremontowaną świetlicę wiejską w Mysłakowie. Jednym z odwiedzanych miejsc była również Szkoła Podstawowa w Wirach oraz nowo powstały tam plac zabaw. Następnie Radni w obecności Wójta Gminy Marcinowice udali się na wizję  wyremontowanych dróg  na terenie naszej gminy oraz niedawno powstałego placu zabaw w miejscowości Biała i remontowanej świetlicy wiejskiej w Marcinowicach.

Więcej: XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

 

Kolejne pieniądze dla Powiatu

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji 23 sierpnia br. Radni Gminy Marcinowice jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Marcinowice Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej w Śmiałowicach oraz odcinka drogi Śmiałowice – Klecin. Pomoc finansowa zostanie udzielona w wysokości 900.000 zł.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w porozumieniu, w/w zadanie realizowane będzie z wykorzystaniem środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Wysokość finansowania sięga 30% kosztów zadania. Pozostałą brakującą część pokryje wspólnie Powiat Świdnicki i Gmina Marcinowice.

Więcej: Kolejne pieniądze dla Powiatu

 

Świetlica wiejska w Marcinowicach

Już zakończył się  remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Marcinowicach. Wykonano szereg prac m.in. : gładzie gipsowe i tynkowe z gruntowaniem, malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie podłóg z uzupełnieniem ubytków, położenie nowego lakieru na parkiet, zmodernizowano oświetlenie zapewniając inne źródło światła zmieniając zwykłe żyrandole  na świetlówki energooszczędne. Modernizacji uległ również  element konstrukcyjny – słup zlokalizowany na środku sali.. W chwili obecnej  został on zabudowany płytami regipsowymi, w sposób zapewniający zwiększenie bezpieczeństwa.  Wymontowano i wstawiono 3 pary drzwi w tym dwuskrzydłowe.  Wszystkie prace zostały zrealizowane  w ramach projektu „Remont  świetlicy wiejskiej w Marcinowicach”. Na realizacje całego zakresu prac wraz z zakupem wyposażenia Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie  w kwocie 21 145,59 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej: Świetlica wiejska w Marcinowicach

 

Dożynki Gminne w Kątkach 2011

W ostatnią niedzielę sierpnia na terenie gminy Marcinowice odbyły się Gminne Dożynki. Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. W tym roku dożynki odbyły się w malowniczej miejscowości Kątki. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie, a dalsze uroczystości odbywały się w Kątkach.
Zaszczytną funkcję starostów dożynek sprawowali: Pani Urszula Poznańska z Zebrzydowa oraz Pan Adam Ciuba z Kątek. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik dziękował rolnikom za całoroczny trud i zebrane plony. Podziękowania skierował również do  mieszańców Kątek za przygotowanie uroczystości oraz za barwne przystrojenie wsi. Nigdy dotąd Kątki nie były tak przystrojone. Po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia, w towarzystwie kapłanów oraz starostów podzielił się chlebem z uczestnikami dożynek.  Do podziękowań oraz życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Pan Zdzisław Grabowski.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, najpierw podziękowania i życzenia rolnikom złożył Pan Tadeusz Drab prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, następnie Pan Zbigniew Szczygieł odczytał list od Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Skorupy.

Więcej: Dożynki Gminne w Kątkach 2011

 

Odbiór wozu bojowego Mercedes Benz Atego 1429 AF

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz ze Strażakami odebrali nowy wóz bojowy  Mercedes Benz Atego 1429 AF, typ GBA 2,5/16. Najnowszy samochód z pełnym wyposażeniem trafił  do OSP w Marcinowicach. Wartość samochodu opiewa na kwotę ok. 590 tys. zł.  z czego 430 tys. zł to środki zewnętrzne.
Nowy samochód strażacki z pewnością  przyczyni się do sprawniejszego i skuteczniejszego przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy.

Więcej: Odbiór wozu bojowego Mercedes Benz Atego 1429 AF

 

Strona 119 z 141

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice