piątek, 20 lipca 2018r.
   
Czcionka
image image image image
„Nawzajem sobie potrzebni” – program edukacji do starości W okresie od marca do czerwca br. w gminie Marcinowice realizowany był program edukacyjny pn. „Nawzajem sobie potrzebni”.
Renowacja zabytkowych świątyń W ramach środków pozyskanych z Aglomeracji Wałbrzyskiej odrestaurowano już trzy zabytkowe kościoły: kościół pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie, kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie.
Wywóz odpadów udaremniony Na wyraźny sygnał m.in. z Urzędu Gminy w Marcinowicach, policja w dniu 27 czerwca 2018 r. przechwyciła wywrotkę z odpadami, które nielegalnie miały być zdeponowane w na terenie jednej z miejscowości gminy.
Sesja absolutoryjna Pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie wójtowi absolutorium, radni większością głosów podczas sesji w dniu

NEWS:

Wójt Jerzy Guzik dokonał otwarcia wyremontowanej świetlicy w Mysłakowie

17 września br. Wójt Gminy Marcinowice w obecności Radnych, Sołtysów, Dyrektorów Szkół, zaproszonych gości, mieszkańców Mysłakowa i okolicznych wsi dokonał oficjalnego otwarcia wyremontowanej świetlicy w Mysłakowie. Inwestycja polegająca na przebudowie świetlicy wiejskiej zrealizowana jest ze środków unijnych w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość remontu opiewa na kwotę 767 tys. zł , a dofinansowanie kształtuje się na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych tj. 435 tys. zł.
Zakres prac obejmował  ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, z dachu budynku sali gimnastycznej zniknęły płyty azbestowe. Dokonano modernizacji centralnego ogrzewania, wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Budynek został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala o powierzchni 250 m² z pięknym parkietem i odpowiednim oświetleniem została dostosowana do potrzeb ligi tenisa stołowego. Wewnątrz przebudowana została klatka schodowa i pomieszczenia sanitarne. Wykonano ogrodzenie obiektu, wyłożenie placu przy świetlicy kostką brukową. Obiekt z pewnością będzie służył mieszkańcom, ponieważ najmłodsi będą korzystać z punktu przedszkolnego, starsze dzieci z zajęć świetlicowych. W jednym z pomieszczeń planowana jest nawet „izba pamięci”, Panie natomiast planują założyć Koło Gospodyń Wiejskich.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik, Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Zdzisław Grabowski, Radny Gminy Marcinowice Janusz Gąsior, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Grażyna Cal, Zastępca Wójta Gminy Marcinowice Ewa Fiedler-Łeńska, pracownik Urzędu Gminy Dagmara Gorlowska, Sołtys wsi Mysłaków Emanuela Gerus oraz poprzedni Sołtys wsi Mysłaków Czesław Sroka.  Poświęcenia wyremontowanej świetlicy dokonał ksiądz proboszcz Tadeusz Karasiewicz.
W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół Akacjowe Śpiewule.
Po części artystycznej przybyłych gości zaproszono na poczęstunek zorganizowany przez Panią Sołtys oraz Radę Sołecką.

 

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W środę, 5 września br., w sali narad Urzędu Gminy w Marcinowicach odbyła się XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marcinowice. Po zakończeniu sesji  Radni Gminy Marcinowice wraz z Wójtem Gminy Jerzym Guzikiem udali się na wizję inwestycji prowadzonych na terenie naszej gminy. Odwiedzono część inwestycji jeszcze nieukończonych tj. budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Wirkach, czy budowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, jak również inwestycje, które już zostały zakończone np.: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków i Szczepanów,  budowa chodnika w miejscowościach Chwałków i Szczepanów, czy nowo wyremontowaną świetlicę wiejską w Mysłakowie. Jednym z odwiedzanych miejsc była również Szkoła Podstawowa w Wirach oraz nowo powstały tam plac zabaw. Następnie Radni w obecności Wójta Gminy Marcinowice udali się na wizję  wyremontowanych dróg  na terenie naszej gminy oraz niedawno powstałego placu zabaw w miejscowości Biała i remontowanej świetlicy wiejskiej w Marcinowicach.

Więcej: XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

 

Kolejne pieniądze dla Powiatu

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji 23 sierpnia br. Radni Gminy Marcinowice jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Marcinowice Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej w Śmiałowicach oraz odcinka drogi Śmiałowice – Klecin. Pomoc finansowa zostanie udzielona w wysokości 900.000 zł.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w porozumieniu, w/w zadanie realizowane będzie z wykorzystaniem środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Wysokość finansowania sięga 30% kosztów zadania. Pozostałą brakującą część pokryje wspólnie Powiat Świdnicki i Gmina Marcinowice.

Więcej: Kolejne pieniądze dla Powiatu

 

Świetlica wiejska w Marcinowicach

Już zakończył się  remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Marcinowicach. Wykonano szereg prac m.in. : gładzie gipsowe i tynkowe z gruntowaniem, malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie podłóg z uzupełnieniem ubytków, położenie nowego lakieru na parkiet, zmodernizowano oświetlenie zapewniając inne źródło światła zmieniając zwykłe żyrandole  na świetlówki energooszczędne. Modernizacji uległ również  element konstrukcyjny – słup zlokalizowany na środku sali.. W chwili obecnej  został on zabudowany płytami regipsowymi, w sposób zapewniający zwiększenie bezpieczeństwa.  Wymontowano i wstawiono 3 pary drzwi w tym dwuskrzydłowe.  Wszystkie prace zostały zrealizowane  w ramach projektu „Remont  świetlicy wiejskiej w Marcinowicach”. Na realizacje całego zakresu prac wraz z zakupem wyposażenia Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie  w kwocie 21 145,59 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej: Świetlica wiejska w Marcinowicach

 

Dożynki Gminne w Kątkach 2011

W ostatnią niedzielę sierpnia na terenie gminy Marcinowice odbyły się Gminne Dożynki. Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. W tym roku dożynki odbyły się w malowniczej miejscowości Kątki. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie, a dalsze uroczystości odbywały się w Kątkach.
Zaszczytną funkcję starostów dożynek sprawowali: Pani Urszula Poznańska z Zebrzydowa oraz Pan Adam Ciuba z Kątek. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik dziękował rolnikom za całoroczny trud i zebrane plony. Podziękowania skierował również do  mieszańców Kątek za przygotowanie uroczystości oraz za barwne przystrojenie wsi. Nigdy dotąd Kątki nie były tak przystrojone. Po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia, w towarzystwie kapłanów oraz starostów podzielił się chlebem z uczestnikami dożynek.  Do podziękowań oraz życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Pan Zdzisław Grabowski.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, najpierw podziękowania i życzenia rolnikom złożył Pan Tadeusz Drab prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, następnie Pan Zbigniew Szczygieł odczytał list od Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Skorupy.

Więcej: Dożynki Gminne w Kątkach 2011

 

Odbiór wozu bojowego Mercedes Benz Atego 1429 AF

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz ze Strażakami odebrali nowy wóz bojowy  Mercedes Benz Atego 1429 AF, typ GBA 2,5/16. Najnowszy samochód z pełnym wyposażeniem trafił  do OSP w Marcinowicach. Wartość samochodu opiewa na kwotę ok. 590 tys. zł.  z czego 430 tys. zł to środki zewnętrzne.
Nowy samochód strażacki z pewnością  przyczyni się do sprawniejszego i skuteczniejszego przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy.

Więcej: Odbiór wozu bojowego Mercedes Benz Atego 1429 AF

 

Samochód Strażacki dla OSP Marcinowice

Niecodzienne wydarzenie będzie miało miejsce na Gminnych Dożynkach w Kątkach 28 sierpnia br. OSP Marcinowice, należąca do KRSG, wzbogaci się o nowy wóz bojowy  Mercedes Benz Atego 1429 AF, typ GBA 2,5/16. W czerwcu br. OSP Marcinowice ogłosiła przetarg i wyłoniła dostawcę samochodu. Wartość samochodu opiewa na kwotę ok. 590 tys. zł. Jak podkreśla wójt gminy Jerzy Guzik - pozyskanie środków na zakup nowego samochodu nie było takie proste. Kilkadziesiąt wykonanych telefonów oraz wiele wizyt w urzędach doprowadziło do tego, że udało nam się planowany samochód zakupić a dwuletnie starania zakończyły się wielkim sukcesem.

Dzięki przychylności i hojności władz samorządowych i związkowych pozyskaliśmy środki zewnętrzne na zakup samochodu w wysokości 430 tys. zł. Szczególne  podziękowanie składam mojemu koledze i przyjacielowi prezesowi Zarządu Wojewódzkiego PSL Tadeuszowi Drabowi za zaangażowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków

Więcej: Samochód Strażacki dla OSP Marcinowice

 

Zakończenie robót oświetleniowych w Szczepanowie

W ubiegłym tygodniu zakończono pracę oświetleniowe w Szczepanowie. Oświetlenie drogi do cmentarza w kierunku Goli Świdnickiej zostało wykonane już dużo wcześniej, natomiast od ubiegłego piątku oświetlony jest również odcinek drogi krajowej nr 35 między przystankami autobusowymi. To bardzo istotne ponieważ dojście do przystanków jest bardzo niebezpieczne ze względu na brak chodników, a oświetlenie w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

To jeszcze nie koniec prac w Szczepanowie. W ubiegłym tygodniu firma rozpoczęła pracę przy budowie chodnika do cmentarza. Droga ta jest również bardzo niebezpieczna ze względu na bardzo duży ruch samochodów ciężarowych z pobliskiej kopalni. Wójt gminy- Jerzy Guzik prowadzi rozmowy z Generalną Dyrekcją Budowy Dróg i Autostrad aby w swoim przyszłorocznym budżecie zarezerwowali środki na budowę chodnika w Szczepanowie i w Marcinowicach. Szczepanów jest jedyną miejscowością, która nie ma chodnika przy drodze krajowej a Marcinowice mają tylko częściowo. Obecnie z własnych środków zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Marcinowicach wzdłuż drogi krajowej od centrum w kierunku cmentarza z zakończeniem przy zjeździe na osiedle.

Więcej: Zakończenie robót oświetleniowych w Szczepanowie

 

PROGRAM ''SPRAWNY UCZEŃ''

Urząd Gminy w Marcinowicach w nawiązaniu do pisma Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przekazuje informację o programie stypendialnym dla niepełnosprawnych uczniów z Dolnego Śląska  pn. „SPRAWNY UCZEŃ”.

 

Kradzieże

W ostatnim czasie na terenie Gminy Marcinowice grasuje szajka złodziei okradająca gminne gospodarstwa. Kradzieże są niemal identyczne. Łupem rabusiów padają narzędzia, elektronarzędzia, paliwo, kosiarki. Skala problemu jest bardzo duża. Do nas zgłaszają się głównie ci, którzy padli ofiarami złodziei - mówi Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik.
Wójt gminy wyznaczył nagrodę w wysokości 2 tys. zł za informacje, które doprowadzą do ujęcia sprawców kradzieży, gwarantujemy pełną anonimowość. Informacje można przekazywać telefonicznie, dzwoniąc na Komisariat Policji w Marcinowicach: 74 85 85 170 lub do Wójta Gminy Marcinowice: 74 85 85 226.

 

Strona 113 z 135

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice