wtorek, 17 października 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Uroczyste otwarcie "Zielonego zakątka" W dniu 4 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Marcinowicach odbyła się uroczystość otwarcia szkolnego ogródka dydaktycznego „Zielony zakątek”.
VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA Szkoła Podstawowa w Strzelcach i w Marcinowicach włączyła się akcję o zasięgu światowym. 29 września obchodzono VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Młodsi sprawdzali, jak starsi tabliczkę mnożenia znają.
Szkodliwy azbest usunięty W ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z posesji mieszkańców gminy Marcinowice w 2017 roku usunięto łącznie 1 tonę wyrobów zawierających azbest.
Droga transportu rolnego w Wirach W miejscowości Wiry trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
NEWS:

Ponowna rządowa pomoc na usuwanie skutków powodzi

Gmina Marcinowice po raz kolejny w tym roku otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Promesa został podpisana 12 marca br. Kolejna rządowa pomoc to kwota 470 tys. zł. Zostanie ona wykorzystana na odbudowę dróg gminnych i rowów w Szczepanowie i Wirkach. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla kolejnych dróg gminnych w pozostałych miejscowościach, na które w lutym br. Wójt Gminy Jerzy Guzik otrzymał promesę na kwotę 300 tys. zł. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie wytypowanych inwestycji. Pomoc musi być wykorzystana do końca br. Zgodnie z zapisami w warunkach promesy udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80% , pozostała część pokryta zostanie z budżetu gminy jako wkład własnyŁączna kwota pomocy jaką otrzymała Gmina Marcinowice z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi wynosi 1 mln 520 tys. zł.Wójt Gmina Marcinowice ze środków otrzymanych w ubiegłym roku wykonał odbudowę i modernizację rowu przydrożnego wraz z przepustami w Strzelcach oraz inwestycje polegające na obudowie dróg w Wirach, Strzelce-Szczepanów, Tąpadłej.

 

Więcej: Ponowna rządowa pomoc na usuwanie skutków powodzi

 

Gimnazjum w Marcinowicach II w Powiecie Świdnickim

24 marca 2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu „Arsenał pamięci” poświęconego lekturze szkolnej Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Książka ta to najsłynniejsza opowieść okresu okupacji, która mówi o braterstwie, poświęceniu, cierpieniu i służbie. Organizatorem konkursu była Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy, a uczestnikami młodzież gimnazjalna z całego Powiatu Świdnickiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu pan Zygmunt Worsa. Do udziału w konkursie zgłosiło się 16 gimnazjów i 6 reprezentacji harcerskich.W kategorii gimnazjów I miejsce i nagrodę Starosty Powiatu Świdnickiego zdobyło Gimnazjum w Roztoce (gmina Dobromierz) zdobywając 120,5 pkt. Szkoła ta otrzymała również puchar Komendanta Hufca za najwyższy wynik punktowy. Reprezentacja wystąpiła w składzie: Natalia Matkowska, Monika Krumplewska, Joanna Rowicka, a opiekunem była pani Małgorzata Skowron. II miejsce – przypadło Gimnazjum w Marcinowicach (112 pkt.), a III miejsce – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym (106 pkt.).

 

Więcej: Gimnazjum w Marcinowicach II w Powiecie Świdnickim

 

Prace melioracyjne na ciekach wodnych

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy na terenie gm.Marcinowice posiada w administracji 4 cieki w tym Czarna Woda (obręby Strzelce , Szczepanów, Zebrzydów, Mysłaków , Wiry), Dryżyna (obręby Klecin, Krasków, Gola Świdnicka), Sadowa (obręby Chwałków , Biała, Sady) i Wieprzówka (Wiry, Mysłaków, Tapadła) o łącznej długości 31,2 km.W roku 2009 po powodzi letniej na przełomie czerwca i lipca w ramach usuwania szkód powodziowych zrealizowano odmulenie i udrożnienie Czarnej Wody w Strzelcach na długości 3 km. Wartość robót wyniosła 250 tys.zł.W 2010 roku w ramach dalszego usuwania szkód powodziowych z roku 2009 planowane jest udrożnienie Czarnej Wody w Szczepanowie, Zebrzydowiei Wirach na długości 7,2 km. Wartość prac około 430 tys.zł.W ramach inwestycji w latach 2010-2011 planowana jest regulacja Wieprzówki w Tąpadłej na długości 1,5 km. Wartość robót około 5 mln.zł.Po 2010 roku planowane jest dalsze usuwanie szkód powodziowych na pozostałych ciekach na długości 19,7 km i wartości robót około 800 tys. zł.Tempo prac będzie uzależnione od przyznanych na ten cel środków.

 

Więcej: Prace melioracyjne na ciekach wodnych

 

Duży sukces ucznia z Gimnazjum im. K. Przerwy-Tetmajera w Marcinowicach

W dniu 25.03.2010r. w Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Gimnazjum z Marcinowic reprezentował zwycięzca eliminacji szkolnych uczeń klasy II Sebastian Konstanty. Okazał się on najlepszym uczestnikiem etapu powiatowego zdobywając I miejsce. Jest to największe osiągnięcie reprezentantów Gimnazjum z Marcinowic w dotychczasowych ich startach w tym turnieju. W dniu 20.04.2010r. w Kowarach Sebastian Konstanty będzie reprezentował powiat świdnicki na finale wojewódzkim. Trzymając kciuki za naszego ucznia życzymy mu dalszych sukcesów. Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie reprezentacji Gimnazjum z Marcinowic do konkursów P-Poż. Władysław Bielecki.

 

Więcej: Duży sukces ucznia z Gimnazjum im. K. Przerwy-Tetmajera w Marcinowicach

 

Kaziukowe Gadanie

26 marca zakończyły się obchody Dni Patrona w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera. Ich ukoronowaniem był szósty już konkurs czytania podań i legend, organizowany przez Bibliotekę Zespołu Szkół w Marcinowicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Marcinowicach pn. „ Kaziukowe Gadanie”. Do Marcinowic zjechali reprezentanci gimnazjów powiatu świdnickiego, aby popisać się pięknym, sugestywnym czytaniem bajań o tematyce górskiej.

 

 

 

Więcej: Kaziukowe Gadanie

 

VII Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

W dniu 6 marca br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Marcinowicach odbył się VII Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Marcinowice.
W tegorocznym turnieju udział wzięły drużyny z okolicznych szkół jak również drużyna z Czech. Po wspaniałej sportowej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Marcinowice, drugie miejsce Gimnazjum Żarów , trzecie miejsce drużyna z Tanvaldu (Czechy ).

 

Więcej: VII Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

 

Nabór na wyjazdy w ramach EVS i Programu AMICUS

OFERTA WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO I PROGRAMU „AMICUS” DLA WSZYSTKICH MŁODYCH OSÓB W WIEKU 18-30 LAT

Szanowni Państwo,

Europejskie Forum Młodzieży jest organizacją pozarządową realizującą projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu UE „Młodzież w działaniu”. Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów takich jak: podróż międzynarodowa, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie. Ponadto otrzymuje kieszonkowe na własne wydatki, uczestniczy w bezpłatnych szkoleniach i kursach.
W ramach Wolontariatu Europejskiego można wyjechać na okres od 2 do 12 miesięcy. Program „Młodzież w działaniu” jest otwarty na każdego – niezależnie od płci, pozycji społecznej, wykształcenia czy narodowości.

 

Więcej: Nabór na wyjazdy w ramach EVS i Programu AMICUS

 

Dotacje na zabytki.

W środę 24 lutego br. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Marcinowice, na której Rada Gminy Marcinowice jednogłośnie podjęła uchwały o przekazaniu dotacji dla parafii pw. Św. Michała Archanioła w Wirach w kwocie 40 tys. zł na wykonanie elewacji kościoła parafialnego oraz dla parafii p.w. Wszystkich Świętych w Strzelcach w kwocie 5 tys. zł na wykonanie dokumentacji na remont elewacji kościoła filialnego pw Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie.

 

Remont świetlicy w Śmiałowicach

Już niedługo mieszkańcy Śmiałowic będą korzystać z kolejnych wyremontowanych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej. Trwają prace remontowe przy adaptacji części mieszkalnej, która zostanie przystosowana do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej. Została wykonana nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne i poprawiono piękne kamienne schody, które zostały wykonane na początku ubiegłego wieku. Pomieszczenia i zaplecze sanitarne przygotowano do korzystania przez najmłodszych uczestników zajęć świetlicowych. W trosce o komfort w czasie zajęć z najmłodszymi mieszkańcami Śmiałowic na podłogi zostały położone panele, ściany pomieszczeń pomalowano w pastelowych odcieniach. W ubiegłych latach z pozyskanych środków zewnętrznych wykonano nowy dach.

 

4 mln zł na kanalizację z Unii Europejskiej

W piątek 19 lutego br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik oraz Skarbnik Gminy Marcinowice Irena Wygoda podpisali umowę o dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00 zł. zadania pn. „Kanalizowanie Gminy- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłami do OŚ w Zawiszowie” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Marcinowice ubiegała się o maksymalny poziom dofinansowanie inwestycji. Całkowity koszt zadania to kwota 11 385 845,63 zł z czego 4 mln zł środki unijne. Do konkursu zgłoszono 127 wniosków z całego województwa. Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 112 wniosków. Gmina Marcinowice znalazła się na 2 pozycji na liście rankingowej z maksymalną ilością punktów.

 

Więcej: 4 mln zł na kanalizację z Unii Europejskiej

 

Strona 107 z 117

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice