czwartek, 16 sierpnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Gmina Marcinowice z kolejną promesą Wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka kolejną promesę.
Stypendia Wójta Gminy Marcinowice rozdane W dniu 18 lipca 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Wójta Gminy Marcinowice.
„Nawzajem sobie potrzebni” – program edukacji do starości W okresie od marca do czerwca br. w gminie Marcinowice realizowany był program edukacyjny pn. „Nawzajem sobie potrzebni”.
Renowacja zabytkowych świątyń W ramach środków pozyskanych z Aglomeracji Wałbrzyskiej odrestaurowano już trzy zabytkowe kościoły: kościół pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie, kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie.
NEWS:

Centrum integracji turystycznej w gminie

Dobra wiadomość dla miłośników spędzania wolnego czasu na łonie natury. Na terenie naszej gminy powstanie miejsce integracji turystycznej i rekreacyjnej. W ramach wniosku współfinansowanego ze środków zewnętrznych przygotowany zostanie teren,  zakupione zostaną wiaty, ławki, stoły, wybudowane  grille. Będzie to miejsce w którym miło będzie można spędzić czas, odpocząć, pospacerować po lesie. Planujemy aby miejsce to zlokalizowane było z dala od wsi w bardzo bliskim sąsiedztwie lasu z pięknymi widokami. Takim idealnym miejscem jest piękna gminna działka pod lasem w Wirkach, bardzo dobrze skomunikowana ponieważ w ubiegłym roku wykonana została droga do samego lasu. Miejsce to już dziś cieszy się bardzo dużą popularnością.
Rok temu wójtowie i burmistrzowie zrzeszenie w stowarzyszeniu „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” – wystąpili z wspólnym wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych na stworzenie w każdej gminie centrum integracji. Każda z gmin otrzyma dofinansowania do swojego centrum w wysokości 195 tys. zł. To ogromna szansa dla nas mówi wójt gminy Marcinowice – Jerzy Guzik ponieważ na naszym terenie brakuje takiego miejsca. To kolejna szansa na promowanie naszej gminy i pokazanie nie tylko naszym mieszkańcom, że warto tu przyjechać i w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas.

 

Informacja

ZWOŁUJE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W SPRAWIE
UCHWALENIA ZMIANY PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINOWICE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 MARCA 2013 R.
W MIEJSCOWOŚCI MARCINOWICE
PIERWSZY TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 17.00
W PRZYPADKU BRAKU KWORUM ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE
W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 17.15

MIEJSCE ZEBRANIA –  SALA NARAD URZĘDU GMINY MARCINOWICE


Wójt Gminy Marcinowice
(-) Jerzy Guzik

 

Kanalizujemy kolejną miejscowość

Pomimo tego, że uchwalony w ubiegłym roku budżet na rok 2013 nie przewidywał tak dużej inwestycji jaką jest kanalizowanie kolejnej miejscowości to w ubiegłym tygodniu na sesji Rady Gminy Marcinowice radni opowiedzieli się jednogłośnie  i tak do budżetu  wprowadzono kolejną inwestycję – budowę kanalizacji sanitarnej w Kątkach. To już szósta miejscowość w przeciągu ostatnich  trzech lat. Najsilniejszy argument, który przemawiałem za wyborem tej właśnie miejscowości  to realizowana przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzań Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą: Czarna Woda -zbiornik Kątki, gm. Marcinowice mówi wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik. Przewidywany pod zabudowę suchego zbiornika teren, usytuowany jest w wąskiej dolinie Czarnej Wody. Powierzchnia zalewu zbiornika przy maksymalnej rzędnej zwierciadła wody ustalonej na poziomie 200,63 m n.p.m. zajmuje powierzchnię 46,0 ha, osiągając maksymalną głębokość 8,8 m, natomiast długość zalewu zbiornika osiągnie 1,7 km. Opracowana koncepcja  projektowa wykazała, że budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w przedstawionej lokalizacji wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej całej położonej poniżej zbiornika doliny, w tym w m.in. miejscowości Zebrzydów, Kątki, Szczepanów, Strzelce. To właśnie dlatego wybrano Kątki tak aby do przyszłego zbiornika nie trafiały ścieki sanitarne.

Więcej: Kanalizujemy kolejną miejscowość

 

Inwestycje planowane do realizacji w Marcinowicach

W tym roku Marcinowice to miejscowość na terenie naszej gminie, do której zamierzamy skierować najwięcej środków. Wszystko to za sprawą planowanych pięciu inwestycji. Pierwsza sztandarowa  to przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej, która będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie to w 50% sfinansowane będzie ze środków zewnętrznych. Druga inwestycja to budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 35 od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą aż do cmentarza. Na to zadanie próbujemy uzyskać dofinansowanie w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi. To zadanie to moje największe marzenie podkreśla Wójt Gminy Marcinowice ponieważ mieszkańcy czekają na chodnik już ponad pół wieku.  Pewna jest również realizacja dalszego etapu drogi przy ul. Leśnej, to zadanie w całości zostanie pokryte ze środków zewnętrznych. To nie koniec prac przewidzianych do realizacji w tym roku. Dobrą wiadomością jest fakt, że dzięki wspólnym staraniom władz samorządowych gm. Marcinowice, gm. Świdnica i miasta Świdnicy, Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad zamierza w bieżącym roku wykonać remont drogi krajowej od Szczepanowa aż do Świdnicy. Inwestycja ta zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków jazdy oraz estetykę, ponieważ w miejscowościach zostaną przebudowane chodniki, zatoki autobusowe.

Więcej: Inwestycje planowane do realizacji w Marcinowicach

 

Ruszyły już zapisy na Wyścig Kolarski Amatorów Trasą Mistrzostw Polski!

Dla kolarzy amatorów, którzy chcieliby sprawdzić się na trasie Mistrzostw Polski 2013, w dniu 23.06.2013 r. rozegrany zostanie:

WYŚCIG KOLARSKI AMATORÓW TRASĄ MISTRZOSTW POLSKI 2013 (W.K.A.T.M.P. 2013)

„O Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego”

http://kolarskiemp.sobotka.pl/
Oficjalna strona Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Sobótka 2013

Więcej: Ruszyły już zapisy na Wyścig Kolarski Amatorów Trasą Mistrzostw Polski!

 

XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 22 lutego 2013 r.  o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy
przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się
XXVIII  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

Więcej: XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

Konkurs nr VII/2013

Konkurs nr VII/2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszania „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” - informuje o możliwości składania za pośrednictwem  LGD – ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, na operacje:

Więcej: Konkurs nr VII/2013

 

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Marcinowice
ogłasza otwarty konkurs ofert
NA REALIZACJĘ WYMIENIONYCH NIŻEJ ZADAŃ
W 2013R.
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3. Ochrona i promocja zdrowia

 

XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu 25 stycznia 2013 r.  o godz. 10:00
w Świetlicy Wiejskiej w Marcinowicach ul.Świdnicka 8
odbędzie się
XXVIII  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXVII/12 z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy na 2013 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy na 2013 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inicjatyw  Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów Rady Gminy na 2013 rok.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy bieżące.

10.  Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, że w dniu 25 stycznia 2013r. odbędzie się:

Godz.  9:00 wspólne posiedzenie Komisji

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Zdzisław Grabowski

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY MARCINOWICE - WAŻNE !

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pierwszym etapem tego nowego systemu była koniczność podjęcia przez Radę Gminy Marcinowice szeregu uchwał związanych z zasadami i normami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Poniżej znajdziecie Państwo krótką charakterystykę podjętych uchwał, z którymi szczegółowo możecie się Państwo zapoznać na stronie www.bip.marcinowice.pl Są to na razie wstępne informacje. Szczegóły dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą Państwu udostępniane stopniowo po wdrażaniu kolejnych etapów tego nowego systemu. W chwili obecnej podjęte przez Radę Gminy Marcinowice uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia. Zostaną wówczas Państwo szczegółowo poinformowani o tym co należy zrobić, jakie dokumenty przedłożyć, jakie kroki zostaną jeszcze przez gminę podjęte w celu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i kiedy ten system zacznie funkcjonować.

Do dnia wprowadzenia tego systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, a więc odpady obierane są przez firmy z którymi macie Państwo podpisane umowy.

Więcej: UWAGA MIESZKAŃCY GMINY MARCINOWICE - WAŻNE !

 

Strona 101 z 136

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

 • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
 • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice