środa, 17 października 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Remont mostu w Wirkach
Powstają siłownie zewnętrzne W Gminie Marcinowice trwają prace przy montażu siłowni zewnętrznych.
Dotacje dla gminy Marcinowice Gminie Marcinowice przyznana została promesa oraz dwie dotacje celowe na budowę czterech dróg gminnych.
Zebrania Sprawozdawcze Wójta Gminy Marcinowice ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE WÓJTA GMINY MARCINOWICE
NEWS:

Odbiór wozu strażackiego dla OSP Zebrzydów

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz ze Strażakami odebrali nowy wóz bojowy  Mercedes z napędem  4x4. Najnowszy samochód trafił  do OSP w Zebrzydowie. Wartość samochodu opiewa na kwotę ok. 600 tys. zł.  z czego ok. 320 tys. zł to środki zewnętrzne.
Pozyskane środki pochodzą z Komendy Głównej PSP 158,5 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu 90 tys. zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 70 tys. zł. Pozostała brakująca kwota ok. 280 tys. zł została pokryta z budżetu gminy.
Nowy samochód strażackich z pewnością  przyczyni się do sprawniejszego i skuteczniejszego przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy. Zapraszamy do galerii zdjęć...

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej - Marcinowice

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej.
Pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 19-20.08.2013r.
od godz 8:00 do godz 16:00

mieszkańcy: Marcinowice ul. Świdnicka 1-3 i 5C, Wrocławska 1, Tuwima 1-3 i 2-4

Śmiałowice numery: 19 do 21 i 38
Wyłączenie powyższe jest konieczne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na urządzeniach zasilającycych

 

Stypendia szkolne dla uczniów

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2013r. o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Marcinowicach odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów oraz wypłacenie stypendiów  dla uczniów uczęszczających do gimnazjum i szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice za ich osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz dla uczniów - członków amatorskich zespołów artystycznych finansowanych przez Gminę Marcinowice za ich osiągnięcia artystyczne.

 

Informacja - Odpady komunalne

WAŻNE

• W związku z licznymi interwencjami  informujemy, że pojemniki do segregacji znajdujące się w poszczególnych miejscowościach są podstawiane dla mieszkańców budynków wielolokalowych i dla właścicieli firm, sklepów, instytucji itp.
• Prosimy o wystawianie worków i pojemników z odpadami zgodnie z harmonogramem ich odbioru.
• Przypominamy, że od sierpnia obowiązują nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które nie złożyły korekty prosimy o pilne wywiązanie się z tego obowiązku.
• Przypominamy również, że za lipiec 2013 r. należało uiścić opłatę według deklaracji ze starymi stawkami, natomiast od sierpnia 2013 r. obowiązują nowe deklaracje z nowymi stawkami. Prosimy o terminowe wpłaty.
• W związku z tym, że pracownicy firmy odbierającej odpady sygnalizują nam, że wiele domów nie posiada numerów, apelujemy o oznakowanie nieruchomości.
• Uprzejmie prosimy o zgniatanie butelek plastikowych oraz kartonów przed wrzuceniem do worków lub pojemników do segregacji, ponieważ  w ten sposób można zapobiec przedwczesnemu ich napełnieniu.

 

XXXV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 31 lipca 2013 r.  o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Gminy
przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXXV  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXII/13 z XXXII sesji Rady Gminy z dnia 07 czerwca 2013r.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013r.
4. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/13 z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2013r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydów
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałków
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Marcinowice na lata 2013-1016” (Program do wglądu w Biurze Obsługi Rady oraz na stronie BIP)
11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, ze w dniu 31 lipca 2013r. odbędzie się:

Godz.  10:00 wspólne posiedzenie Komisji

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Zdzisław Grabowski

Projekty uchwał XXXV  SESJI RADY GMINY MARCINOWICE (kliknij aby zobaczyć)
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

ANEKS nr 1 do GMINNEGO PROGRAMU  OPIEKI NAD ZABYTKAMI

 

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet z obszaru HR

Wszystkie Panie zainteresowane bezpłatnym szkoleniem: „Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową” zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 lipca  2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego - 1 piętro).
Szkolenie jest bezpłatne, w 100% dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie w Świdnicy objęte zostało patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy.

Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:
pełnisz funkcję związaną z zarządzaniem personelem,
jesteś właścicielką lub pracownikiem mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa z terenu województwa dolnośląskiego,
Twoja firma nie korzystała ze wsparcia POKL.


Celem szkolenia jest przygotowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do wdrożenia strategii zarządzania wiekiem poprzez podniesienie kwalifikacji kobiet odpowiedzialnych za zarządzanie personelem ww. przedsiębiorstwach.

Więcej: Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet z obszaru HR

 

Podpisanie umów

Ubiegły tydzień zaobfitował w podpisywanie umów na roboty budowlane. 19 lipca br. wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał cztery umowy. Zakończono procedurę przetargową jednej z najważniejszych inwestycji jaką będziemy realizować  w bieżącym roku. Mowa oczywiście o budowie chodnika przy ul. Wrocławskiej w Marcinowicach w kierunku cmentarza. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” Spółka Jawna ze Świebodzic. Wartość zadania po przetargu to  ok. 431 tys. zł. Obecnie na trasie po której wykonywany będzie chodnik trwają prace polegające na przesunięciu słupów oświetleniowych tak aby ułatwić komunikację ponieważ słupy znajdowały się na środku chodnika. To samo przedsiębiorstwo wygrało przetarg na wykonanie deptaka w Marcinowicach. Kwota zadania po przetargu to ok. 55 tys. zł. Kolejne dwie umowy podpisano ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na wykonanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Goli Świdnickiej, wartość zadania to ok. 252 tys. zł oraz w Tworzyjanowie, wartość zadania to ok. 133 tys. zł. Wszystkie cztery zadania współfinansowane będą z pozyskanych środków zewnętrznych.

 

Wizyta w Zwardoniu

W ubiegły piątek Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik, Zastępca Wójta Ewa Fiedler-Łeńska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach Pani Małgorzata Herda odwiedzili dzieci przebywające na kolonii w Zwardoniu. Dzieci odpoczywają w malowniczych okolicach w przepięknym obiekcie przy granicy Słowackiej. Do codziennych zajęć należą spacery po okolicy, zajęcia sportowe, oraz korzystanie z basenu. Dla dzieci Wójt Gminy Marcinowice przygotował wielką niespodziankę, która była utrzymywana w tajemnicy do ostatniej chwili. O godzinie  siedemnastej do ośrodka zawitał znakomity gość, mieszkaniec Świdnicy Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak wraz z dyrektorem zespołu dziecięcego telefonu zaufania i przyjęć interesantów Pani Ewa Górecka, która przeprowadziła szczegółową kontrolę ośrodka. Kontrola wypadła pomyślnie.
W trakcie spotkania dzieci miały okazje porozmawiać z Rzecznikiem Praw Dziecka, były upominki, rozdawanie autografów oraz wspólne pieczenie kiełbasek. Każda z grup przygotowała kilkuminutowe wystąpienie. Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak wraz z Wójtem Gminy Marcinowice Jerzym Guzikiem sprawdzili warunki zakwaterowania naszych dzieci. Dzieci są zadowolone z wypoczynku i żadne nie chciało wracać do domu.
Na spotkanie przybyły również władze Gminy Rajcza. Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Płoskonka, Radna Anna Rybarska.  W trakcie spotkania wymieniono się doświadczeniami w pracy w samorządzie, dyskutowano o dzieciach. Na wiele spraw, które dotyczyły dzieci na bieżąco odpowiadał Pan Minister.
Wójt Gminy Marcinowice składa podziękowania Rzecznikowi Praw Dziecka Panu Markowi Michalakowi za zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu naszej gminy oraz za przybycie i poświęcenie czasu dzieciom, które tak bardzo ucierpiały w powodzi. Zapraszamy do galerii zdjęć...

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej - Marcinowice

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej.
Pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 22.07.2013 r.
od godz 8:00 do godz 16:00
mieszkańcy:

Marcinowice: Kolejowa 4, Kwiatowa, Okrężna, Sportowa, Świdnicka 1-3,2-20,5c,7,9,17,Tuwima 1-11,2,4,17,Wrocławska 1

W dniu 23.07.2013 r. od godz 8:00 do godz 16:00

Marcinowice: ul. Okrężna, Sportowa 5-13, Świdnicka 15-17, Kolejowa 4

Wyłączenie powyższe jest konieczne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na urządzeniach zasilających.

 

Kolonie dla dzieci

Dzięki ogromnej pomocy i zaangażowaniu Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka 15 lipca br. z miejscowości, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi 65 dzieci wyjechało na kolonie do miejscowości Zwardoń w województwie śląskim. Dzieci żegnał wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik oraz dyrektor szkoły Podstawowej w Strzelcach pani Małgorzata Herda. Po dzieci przyjechał dyrektor ośrodka wraz z pracownikami. Kolonie potrwają dwa tygodnie. Życzymy udanego wypoczynku.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

 

Strona 101 z 141

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice