poniedziałek, 18 czerwca 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Wyjazd dzieci do Czech W dniu 5 czerwca 2018 r. w ramach projektu partnerskiego "Sąsiedzi nie tylko na mapie - poznajemy nasze lokalne walory" z jednodniową wizytą do Czech, wyjechała grupa młodzieży ze szkół gminy Marcinowice wraz z opiekunami.
Wizyta dzieci z Czech W ramach projektu partnerskiego pn. „Sąsiedzi nie tylko na mapie - poznajemy nasze lokalne walory” do Gminy Marcinowice zawitały dzieci z czeskiego Mikroregionu Lazenskiego.
Dofinansowanie na siłownie zewnętrzne Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach otrzymał dofinansowanie na projekt „Rozbudowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Biała, Chwałków, Klecin, Mysłaków, Strzelce, Szczepanów, Tąpadła, Wirki”
Pozyskaliśmy kolejne środki powodziowe Gmina Marcinowice otrzymała promesę na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z MSWiA, na kwotę 160 tyś zł.
NEWS:

10 lat Tetmajera w Marcinowicach

31 października 2012 r.  w Zespole Szkół w Marcinowicach odbyła się uroczystość związana z 10. rocznicą nadania Publicznemu Gimnazjum w Marcinowicach imienia K. Przerwy – Tetmajera.  Obchody zaszczycili m.in. wójt gminy – Jerzy Guzik, starosta świdnicki – Zygmunt Worsa, dyrektorzy szkół z terenu gminy Marcinowice, radni oraz delegacja nauczycieli z zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 2 im. K. Przerwy – Tetmajera w Ludźmierzu a także sponsorzy.
Podczas części oficjalnej dyrektor Zespołu Szkół pan K. Miś przedstawił historię placówki, jej osiągnięcia, wskazał na wagę posiadania patrona wyznaczającego kierunki w pracy szkoły. W części artystycznej uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny  pt. „Tryptyk miłosny” obrazujący uczucia patrona szkoły do ojczyzny, Tatr i kobiet.

Więcej: 10 lat Tetmajera w Marcinowicach

 

Kolejny "Orlik" w Gminie Marcinowice już otwarty

W niedzielę, 4 listopada br. w Szczepanowie uroczyście otwarto drugi w Gminie Marcinowice kompleks boisk wybudowany w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, Poseł na Sejm RP Izabela Mrzygłocka oraz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Senator Wiesław Kilian, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Elżbieta Gaszyńska, przedstawiciele władz powiatu Starosta Zygmunt Worsa I Etatowy Członek Zarządu Sabina Cebula   oraz gminy Świdnica Sekretarz Jadwiga Generowicz, Dyrektorzy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice, pracownicy Urzędu Gminy , sołtys wsi Szczepanów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również samorządowcy z sąsiednich gmin, dyrektorzy szkół, działacze sportowi m.in. sponsor LKS Gola Świdnicka Jan Hydzik. W imieniu mieszkańców Szczepanowa  podziękowania  władzom gminy złożyła Sołtys Wsi Szczepanów Urszula Tymińska. Radny i mieszkaniec Szczepanowa Andrzej Matusiewicz wraz z małżonką złożył podziękowania na ręce Wójta Jerzego Guzika wręczając bukiet kwiatów i pióro z życzeniami, aby służyło do podpisu jeszcze wielu inwestycji realizowanych w Gminie Marcinowice, a życząc dobrych wyników przekazał Pani Sołtys sprzęt sportowy. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach, prezentując program  specjalnie przygotowany na uroczystość otwarcia. Poświęcenia nowo wybudowanego obiektu dokonał Ks. Grzegorz Ławniczak. Pierwszy strzał na bramkę oddał Marszałek Włodzimierz Chlebosz, a po zaciętej walce obronił go Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik. Wszyscy uczestnicy uroczystości podziwiając rozgrywany mecz przez młodych sportowców, częstowali się gorącym poczęstunkiem i  wypiekami przygotowanymi przez mieszkańców. Goście zostali wspaniale ugoszczeni przez mieszkańców na świetlicy wiejskiej, gdzie mogli porozmawiać o dalszych planach inwestycyjnych gminy i środkach finansowych na ich realizacje.

Więcej: Kolejny "Orlik" w Gminie Marcinowice już otwarty

 

Uwaga Mieszkańcy Gminy Marcinowice !

Uwaga Mieszkańcy Gminy Marcinowice !

W związku wejściem w życie przepisów w sprawie zorganizowania przez gminy nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który ma zacząć funkcjonować od 1 lipca 2013r., jednym z obowiązków nałożonych na gminy jest ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na składowiskach odpadów. Biorąc pod uwagę fakt, iż zorganizowanie typowej selektywnej zbiórki tych odpadów i przekazywanie ich do specjalistycznych kompostowni jest bardzo kosztowne, podjęliśmy decyzję o wypełnieniu wyżej wymienionego obowiązku w sposób pozwalający zmniejszyć koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Mianowicie zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości z zabudową jednorodzinną, wielorodzinną i zagrodową do zakładania przydomowych kompostowników. Przedmiotowy obowiązek wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice, który jest aktem prawa miejscowego. Dzięki przydomowym kompostownikom, które również są formą selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych,  uda nam się uniknąć dodatkowych kosztów funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a tym samym ustrzec Państwa od płacenia wyższych opłat za odpady komunalne.

Więcej: Uwaga Mieszkańcy Gminy Marcinowice !

 

Wniosek o dofinansowanie złożony

W ostatnich dniach września Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 111725 D” ( ul.Sportowa i ul.Okrężna w Marcinowicach) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt inwestycji to kwota ponad 900 tys. zł. Obecnie droga ta posiada różnorodną nawierzchnię, od gruntowej, poprzez kostkę kamienną, do nawierzchni asfaltowej. Wykonane prace przyczynią się do zwiększenia płynności ruchu, poprzez ujednolicenie nawierzchni i podniesienie jej jakości. Planowane zmiany polegające na wykonaniu  chodnika i jednocześnie odseparowanie ruchu pieszego od pojazdów mechanicznych zapewnią bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym. Celem przebudowy jest przede wszystkim zapewnienie łatwego i bezpiecznego dostępu do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów o charakterze rekreacyjno–sportowym, placu zabaw oraz  boiska sportowego z którego korzystają dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum. Złożony wniosek będzie mógł zostać zrealizowany po dokonaniu pozytywnej oceny przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

 

Sesja Rady Gminy Marcinowice

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu 26 października 2012 r.  o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy
przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXV  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

Więcej: Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Drugi "Orlik" w Gminie Marcinowice

Wójt Gminy  Marcinowice Jerzy Guzik pomimo wielu inwestycji w infrastrukturze drogowej i sanitarnej nie zapomina o młodzieży i dzieciach. To dla nich powstają kolejne place zabaw, świetlice i boiska sportowe. W chwili obecnej trwają prace przy budowie zespołu boisk w Szczepanowie, na budowę których Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie ponad 640 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to ok. 900 tys. zł. Projekt zakłada budowę kompleksu boisk sportowych: boiska piłkarskiego  z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m, boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1x32,1 m z nawierzchnią poliuretanową, zaplecza sanitarno –szatniowego, parkingów, chodników oraz terenów zielonych.  To już drugi „Orlik” na terenie Gminy Marcinowice. Pierwszy, który został oddany do użytku w ubiegłym roku w miejscowości Wirki cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży nie tylko z Wirek , ale również z sąsiednich miejscowości. Ostatnio został rozegrany Nocny Turniej Piłki Nożnej.  Przez cały okres otwarcia kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” o od marca do listopada pod okiem Animatora trwają zajęcia sportowe, rozgrywane są turnieje i zawody sportowe. Jest to dowód na to , że tego typu obiekty są potrzebne i spełniają swoją rolę .

 

Więcej: Drugi "Orlik" w Gminie Marcinowice

 

Place zabaw dla najmłodszych

Dla najmłodszych „jak grzyby po deszczu” powstają place zabaw. W tym tygodniu odbędzie się montaż placów zabaw w miejscowościach Klecin i Wirki. Na zakup elementów na place zabaw Gmina Marcinowice pozyskała środki unijne w kwocie ponad 19 tys. zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  działanie  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Zostały zakupione  zestawy zabawowe, karuzela, bujaki na sprężynie, huśtawka, ławeczki. Całkowita wartość projektów to kwota ponad 35 tys. zł.

Więcej: Place zabaw dla najmłodszych

 

DARMOWA ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

DARMOWA ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
URZĄD GMINY MARCINOWICE
oraz firma TKM Recykling Polska organizują
BEZPŁATNĄ zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Akcja odbędzie się według następującego harmonogramu:
Dnia 05.10 (PIĄTEK)
Miejsca zbiórki: Zebrzydów, Biała, Chwałków, Sady, Mysłaków
Dnia 06.10 (SOBOTA)
Miejsca zbiórki: Marcinowice, Strzelce, Szczepanów, Tworzyjanów

PROSIMY WYSTAWIĆ ELEKTROODPADY DO GODZ. 9.00
PRZED POSESJĄ, A MY JE ZABIERZEMY
Osoby, które nie są w stanie wystawić odpadów, proszone są o kontakt pod nr
tel. 794 40 40 46, w celu ustalenia odbioru bezpośrednio z domu (BEZPŁATNIE)

Zbierane będą wyłącznie odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli:
Wielkogabarytowy sprzęt AGD - ( chłodziarki, zamrażarki, pralki,zmywarki, kuchenki, lodówki itp.)
Małogabarytowy sprzęt AGD - (czajniki elektryczne, tostery,frytkownice, maszyny do szycia, wagi itp.)
Sprzęt teleinformatyczny telekomunikacyjny - (komputery, laptopy, monitory, drukarki,faksy,telefony,kalkulatory)
Sprzęt audiowizualny - (telewizory, radia, sprzęt video, sprzęt hi-fi, itp.)
Sprzęt oświetleniowy - (świetlówki, żarówki energooszczędne)
Narzędzia elektryczne - (wiertarki, piły, narzędzia do lutowania-spawania, itp.)
Zabawki - (kolejki elektryczne, kieszonkowe gry video, itp.)
Baterie i akumulatory - (akumulatory samochodowe, baterie zasilające urządzenia, itp.)

Odpady będą odbierane sprzed posesji, z miejsca zbiórki lub po wcześniejszym umówieniu się z innych miejsc .
Zostaną one zabrane w godzinach 8.00-15.00 Organizatorzy akcji odbierać będą wyłącznie odpady zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie będą wywożone inne odpady, np. komunalne, poprodukcyjne,
budowlane czy odpady segregowane. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie:
TKM Recykling Polska , tel. 794-40-40-46.

 

Gmina Marcinowice przejmuje powiatową drogę

We wrześniu zakończył się remont drogi powiatowej nr 2901D  na odcinku Sady –Biała, który obejmował naprawę nawierzchni i odwodnienie. Obecnie trwa procedura przejęcia drogi przez Gminę Marcinowice. Na ostatniej sesji Rady Gminy Marcinowice została podjęta już stosowna uchwała. Droga ta od 01stycznia 2013r. straci status drogi powiatowej i otrzyma kategorię drogi gminnej. Podczas odbioru technicznego Gminę Marcinowice reprezentowała Ewa Fiedler- Łeńska –Zastępca   Wójta Gminy Marcinowice oraz Jadwiga Ziarnowska –Sekretarz Gminy, która podziękowała Władzom Powiatu w osobie Pani Sabiny Cebuli –Etatowego Członka Zarządu Powiatu oraz Markowi Olesińskiemu- Dyrektorowi Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego za współpracę w pozyskiwaniu środków. Wykonawcą inwestycji była firma BISEK-asfalt Michał Bisek z Kostomłotów. Choć Gmina Marcinowice pozyskała już ogromne środki na infrastrukturę drogową, wiele z nich jest w trakcie realizacji, a kolejne czekają na remont.

 

Wrześniowe odbiory dróg w Gminie Marcinowice

Miesiąc wrzesień obfitował w ilość odbiorów robót drogowych na terenie Gminy Marcinowice. 28 września odbył się odbiór dróg gminnych w miejscowościach Strzelce, Kątki, Sady. Środki na remont Gmina Marcinowice pozyskała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zakres robót był bardzo szeroki, gdyż obejmował kompleksowy remont z podbudową i nawierzchnią asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy. Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świdnicy.

 

Strona 101 z 132

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice