środa, 06 maja 2015r.
   
Czcionka
image image image image
Będzie dotacja dla parafii w Mysłakowie Parafia rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Mysłakowie otrzyma 30 tys. zł z budżetu gminy.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Marcinowicach Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Marcinowicach
Radni i sołtysi przeszkoleni Radni i sołtysi przeszkoleni
Wyjątkowo udana impreza Tradycje Stołu Wielkanocnego w Marcinowicach 2015
NEWS:

ZAPROSZENIE na otwarte spotkania konsultacyjne

W imieniu gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, na których zaprezentowany zostanie projekt dokumentu pn.: „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 – 2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ZPTP).
Spotkania odbędą się w dniach:

- 07.05.2015 o godz. 16:00, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, budynek nr 5 „Galeria”

- 11.05.2015 o godz. 17:00, Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy
przy ul. Armii Krajowej 47 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego

Głównym celem dokumentu jest poprawa jakości i atrakcyjności transportu publicznego na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przedstawia on propozycje usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej, a tym samym uczynienia jej bardziej przyjaznej dla mieszkańców.

Więcej: ZAPROSZENIE na otwarte spotkania konsultacyjne

 

UWAGA ROLNICY !

KRAJOWA  RADA  IZB  ROLNICZYCH

ZARZĄDZIŁA NA  DZIEŃ  31.05.2015 r.
WYBORY  DO  RAD  POWIATOWYCH  IZB ROLNICZYCH
KANDYDATEM NA CZŁONKA RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE CZŁONEK TEJ IZBY, ZNAJDUJĄCY SIĘ W SPISIE UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM KANDYDUJE
ZGŁOSZENIA  DO KOMISJI OKRĘGOWEJ DOKONUJE KANDYDAT DO DNIA 11.05.2015 r.  WŁĄCZNIE
GŁOSOWANIE PRZEPROWADZONE ZOSTANIE W SIEDZIBACH KOMISJI OKRĘGOWYCH W DNIU 31.05.2015 r. OD GODZ. 8.00 DO 18.00
SPISY CZŁONKÓW IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W GŁOSOWANIU BĘDĄ WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
W SIEDZIBACH ODPOWIEDNICH URZĘDÓW GMIN W DNIACH
OD 17 MAJA DO 30 MAJA 2015 r. W GODZINACH PRACY URZĘDÓW
BLIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW DO RAD  POWIATOWYCH
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ORAZ WZORY DOKUMENTÓW JAKIE MUSI
ZŁOŻYĆ KANDYDAT NA CZŁONKA RADY POWIATOWEJ DIR MOŻNA UZYSKAĆ W : - URZĘDACH GMIN,
- BIURZE TERENOWYM DIR W ZĄBKOWICACH Śl. w godz. 7.00 – 15.00
Tel. 508 087 731  ; mail -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wojewódzka Komisja Wyborcza DIR

 

Majówka w gminie Marcinowice

Przed nami długi majowy weekend, a wraz z nim – okazja do wypoczynku i radosnego świętowania. Nie inaczej będzie w gminie Marcinowice, gdzie na 2 i 3 maja zaplanowano ciekawe wydarzenia.

Majówka na Orliku

 

Na rodzinną majówkę z akcentem charytatywnym zapraszamy 2 maja na boisko Orlik w Wirkach. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla całych rodzin, m.in. loterię fantową (do wygrania tona węgla), licytację atrakcyjnych przedmiotów, konkurs strongman, zabawy dla dzieci pod okiem profesjonalnych animatorów, pokaz żonglerki piłką nożną, turniej Akademii Piłkarskiej Marcinowice, zamki dmuchane, swojskie jadło i biesiadna muzyka. Fundusze zebrane podczas imprezy zostaną przekazane na rehabilitację małego Szymona z Wirek. Start o godzinie 15.00 na terenie przy Orliku.

Strażackie Święto Konstytucji

Podwójne świętowanie zaplanowano 3 maja w Marcinowicach. Tego dnia na boisku sportowym odbędą się obchody Święta Konstytucji 3 Maja połączone ze Strażacką Majówką. Impreza rozpocznie się o godzinie 14.00 mszą świętą, a od godziny 15.00 na wszystkich gości czekają występy młodych artystów, pokaz tańca, zabawy z animatorami, konkursy rodzinne. Młodzi sportowcy będą mogli wziąć udział w otwartym treningu Akademii Piłkarskiej w Marcinowicach.

Szczegółowy program imprezy – na załączonym plakacie.

W imieniu organizatorów zapraszamy!

Więcej: Majówka w gminie Marcinowice

 

UWAGA!!! ODPADY KOMUNALNE DEKLARACJE

W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi podczas kontroli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości w Gminie Marcinowice, apelujemy o niezwłoczne złożenie lub skorygowanie deklaracji w przypadku, gdy nie zostały złożone lub faktyczna ilość osób mieszkających pod danym adresem jest inna niż ilość osób zadeklarowanych.

W przypadku osób, które nie złożyły deklaracji lub złożyły deklaracje na niewłaściwą ilość mieszkańców zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, podczas którego będą wzywani świadkowie w celu ustalenia faktycznej ilości osób mieszkających pod danym adresem.

Przypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób mieszkających pod danym adresem takich jak:

  • narodziny dziecka,
  • zgon mieszkańca,
  • przeprowadzka,

należy w ciągu 14 dni od takiej zmiany złożyć nową deklarację, w której zostaną uwzględnione wszystkie osoby aktualnie mieszkające pod  danym adresem.

Powyższe wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z Ordynacji podatkowej.

Wójt

(-) Władysław Gołębiowski

 

Radni i sołtysi przeszkoleni

Wszystko na temat działalności rady gminy, wójta i przewodniczącego rady, przygotowywania projektów uchwał, głosowania, praw i obowiązków radnego i innych organów administracyjnych – z tymi i wieloma innymi zagadnieniami zapoznali się radni gminy Marcinowice podczas szkolenia zorganizowanego przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała.

Przez sześć godzin dydaktycznych radni zapoznali się z tematami, takimi jak np.: „Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny”, „Wójt gminy jako organ wykonawczy gminy i organ administracji publicznej”, „Jawność działania rady gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i dostępie do informacji publicznej”, „Głosowanie – rodzaje głosowań – tajne, jawne, jawne imienne (pojęcie ustawowego składu rady, większość, zwykła bezwzględna, kwalifikowana)”, „Prawidłowe przygotowanie projektu uchwały w kontekście technik prawodawczych – wzory uchwał z omówieniem stosowania technik prawodawczych”, „Radny prawa i obowiązki – indywidualne i kolegialne (interpelacje, wnioski, inicjatywa uchwałodawcza, prawo zabrania głosu na sesji, praca w radzie i komisjach rady itp.)”.

Wśród omówionych zagadnień były także kwestie ograniczeń antykorupcyjnych wobec radnych, a więc zasady składania oświadczeń majątkowych, kwestie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych czy zakazu podejmowania i świadczenia pracy przez radnych. Radni zapoznali się z sankcjami za naruszenie zakazów antykorupcyjnych, ale też – z tym, jakiej podlegają ochronie prawnej.

Szkolenie obejmowało ponadto kwestie funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy, w tym m.in. zebrań wiejskich, rad sołeckich czy sołtysa.

 

Więcej: Radni i sołtysi przeszkoleni

 

Pamiętaj o ochronie pszczół i innych zapylaczy

 

NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA „MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW

WÓJT GMINY MARCINOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW

Więcej: NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA „MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW

 

ZAWIADOMIENIE DLA BENEFICJENTÓW –USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE MARCINOWICE

Informujemy , że wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach „Usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice” został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu uchwałą Zarządu nr. 117/2015 z dnia 25.03.2015r.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy składali  wnioski muszą się przygotować na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W tej chwili ogłoszona zostanie procedura przetargowa na wyłonienie odpowiedniego wykonawcę .

Ważne terminy:
do 30.06.2015r-  przeprowadzenie  przetargu z wyborem wykonawcy
do 30.09.2015r- zakończenie zadania pomiędzy wykonawcą, a Gminą
Więcej informacji udzielą Państwu:

Zastępca- Wójta Stanisław Leń
Kierownik GK Ewa Fiedler-Łeńska
Tel.748585226,27

 

 

„Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Na obszarze terytorialnym Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) problemem jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. W związku z tym Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Prace nad dokumentem wymagały przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz zbadania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. Takie podejście pozwoliło na przygotowanie projektu Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawiera: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

Więcej: „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Nowa dyrektorka Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Joanna Mazanka będzie nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach. Konkurs na to stanowisko rozstrzygnięto 10 kwietnia. Wpłynęły dwie kandydatury. Obecna dyrektor Małgorzata Herda od września kończy kadencję i przechodzi na emeryturę.

– Z panią Joanną miałem okazję przez wiele lat współpracować jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, więc już dawno nawiązaliśmy nić porozumienia, a współpraca układała się bardzo dobrze. To profesjonalistka – mówi wójt Władysław Gołębiowski. – Myślę, że nasze dobre kontakty na polu kulturalnym przełożą się na takie same na polu oświatowym. Pani Joanna przedstawiła bardzo spójną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora, która wpisuje się w mój sposób patrzenia na gminną oświatę. Pani dyrektor Herda wykonała i wykonuje na tym stanowisku wspaniałą pracę. Tym bardziej trzeba powierzyć szkołę w godne ręce.

Joanna Mazanka jest długoletnią nauczycielką SP w Strzelcach. Pracuje tam od 1995 roku i jak mówi, oddała tej szkole swoje serce i zaangażowanie. – Kiedy ogłoszono konkurs na dyrektora, a obecna pani dyrektor nie zdecydowała się na kolejną kadencję, uznałam, że to wyzwanie dla mnie – mówi Joanna Mazanka, która obejmie funkcję 1 września 2015 r. – Podjęłam decyzję o kandydowaniu, bo czuję się bardzo związana z tą szkołą. To miejsce ukształtowało mnie jako pedagoga, angażowałam się i byłam angażowana we wszystkie działania szkoły, dlatego bardzo dobrze poznałam jej funkcjonowanie. Zawsze też zależało mi, żeby to była szkoła coraz lepsza. Mam świadomość, że jej obecny wizerunek to także cząstka mojej pracy i zaangażowania.

Więcej: Nowa dyrektorka Szkoły Podstawowej w Strzelcach

 

Strona 1 z 62

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

UŻYTKOWNICY

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Banery