sobota, 30 lipca 2016r.
   
Czcionka
image image image image
Znamy stypendystów gminy Marcinowice w roku 2016 93 uczniów z gminy Marcinowice otrzymało 18 lipca 2016 roku stypendia naukowe, artystyczne i sportowe.
Świetlica w Zebrzydowie będzie wyremontowana Wiosną br. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych wraz z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonały wizytacji na świetlicach wiejskich
w gminie Marcinowice. Oceniały je pod względem stanu technicznego i potrzeb remontowych budynków.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Tworzyjanów Na wczorajszej sesji radni jednogłośnie zdecydowali o przystąpieniu gminy Marcinowice do partnerstwa w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Coraz bliżej przedszkola Na ubiegłej Sesji Rady Gminy Marcinowice radni zdecydowali o lokalizacji publicznego przedszkola w Marcinowicach. To kolejny krok bliżej do planowanej inwestycji.
NEWS:

Wyjazd studyjny w ramach realizacji Odnowy Dolnoślaskiej Wsi

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 25-28 sierpnia 2016r. organizuje podróż studyjną do wsi tematycznych w woj. warmińsko-mazurskim

Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli grup odnowy wsi z miejscowości zgłoszonych do Odnowy Dolnośląskiej Wsi w latach 2014-2016 oraz  które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju i posiadają taką strategię a rozwój swojej miejscowości planują w oparciu o budowanie oferty wsi tematycznych.

Więcej: Wyjazd studyjny w ramach realizacji Odnowy Dolnoślaskiej Wsi

 

RIO stwierdziło nieważność uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla wójta gminy Marcinowice

W dniu 22 czerwca br. na XX Sesji Rady Gminy Marcinowice pomimo pozytywnej oceny  Regionalnej Izby Obrachunkowej, wysokich wskaźników zrealizowania budżetu za 2015 r. oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Marcinowice nie udzieliła absolutorium wójtowi gminy Marcinowice.

Więcej: RIO stwierdziło nieważność uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla wójta gminy Marcinowice

 

Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe w gminie Marcinowice ruszyły. Obecnie trwają prace na drodze Zebrzydów-Kątki wykonywane ze środków Powiatu Świdnickiego, który na ten cel otrzymał promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych. Rozpoczęto także budowę drogi transportu rolnego Mysłaków-Wirki.

Więcej: Inwestycje drogowe

 

Odbiór odpadów

ODBIÓR  ODPADÓW

W związku z prośbą firmy świadczącej usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Marcinowice apelujemy o niezastawianie autami dojazdu do nieruchomości i pojemników na odpady komunalne, które ma miejsce zarówno przy budynkach wielorodzinnych jak i jednorodzinnych.

W przypadku braku dojazdu do pojemników nie będą one opróżniane.

 

Informacja - Wyprawka szkolna 2016

Aktualne informacje  odnośnie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” dostępne w ----> biuletynie informacji publicznej gminy Marcinowice (przekierowanie).

 

Kolejna środa z funduszami

Spotkanie informacyjne

„Środa z Funduszami na założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami".

Więcej: Kolejna środa z funduszami

 

List Prezesa KRUS do rolników

List Prezesa KRUS skierowany do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas prac w okresie letnim:

Więcej: List Prezesa KRUS do rolników

 

Stypendia Pomostowe dla ambitnych maturzystów po raz CZTERNASTY

Jak sfinansować pierwszy rok studiów?

Najlepiej pozyskać stypendium „na start”. Taką pomoc oferuje Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia, która ogłasza nabór wniosków w XIV Konkursie o Stypendia Pomostowe. Ambitni, młodzi Dolnoślązacy z małych miejscowości mogą zyskać aż 5000 zł stypendium na rok akademicki 2016-2017. Wnioski należy składać do 29 lipca 2016.

Więcej: Stypendia Pomostowe dla ambitnych maturzystów po raz CZTERNASTY

 

UWAGA ROLNICY!

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DO OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2016 r.

Drugi termin składania wniosków: od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z imiennymi fakturami VAT dokumentującymi zakup  oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r. należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Marcinowicach w pok. nr 2 na parterze.
Wnioski dostępne będą u Sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Marcinowice (pok. nr 2) oraz na stronie internetowej gminy Marcinowice: www.marcinowice.pl

W załączeniu wzór wniosku.

 

Znamy stypendystów gminy Marcinowice w roku 2016

93 uczniów z gminy Marcinowice otrzymało 18 lipca 2016 roku stypendia naukowe, artystyczne i sportowe.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Zespole Szkół w Marcinowicach. Wręczyli je wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Wiśniewska, przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stanisława Gerus, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dawid Sobczyk i prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Arkadiusz Wiśniewski.

Więcej: Znamy stypendystów gminy Marcinowice w roku 2016

 

Strona 1 z 89

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Banery