czwartek, 11 lutego 2016r.
   
Czcionka
image image image image
Przedszkole gminne coraz bliżej Zmiany w budżecie przybliżające gminę Marcinowice do wybudowania na jej terenie pierwszego publicznego przedszkola podjęli radni podczas pierwszej w tym roku sesji 22 stycznia.
Gmina pomaga parafiom pozyskać fundusze na ochronę zabytków Wspólny wniosek parafii z gminy Marcinowice o dotację na ochronę zabytków pomagają przygotować księżom urzędnicy. W miniony poniedziałek 25 stycznia na spotkaniu z księżmi został wyłoniony lider, który będzie koordynował prace nad wnioskiem. Został nim ks. Marcin Czchowski, proboszcz parafii w Strzelcach Świdnickich.
Kolejny zagraniczny partner gminy Do podpisania aktu partnerskiego z kolejnym zagranicznym partnerem szykuje się gmina Marcinowice. Tym razem partnerem będzie Mikroregion Lazensky w Republice Czeskiej. To pokłosie pierwszej umowy z zagranicznym partnerem – gminą Luzany.
XII Tradycje Stołu Wielkanocnego przed nami Więcej wystawców, więcej atrakcji, bogatsza i ciekawsza oferta – tak zapowiada się XII już edycja Tradycji Stołu Wielkanocnego, która jak co roku, odbędzie się w Niedzielę Palmową 20 marca.
 
NEWS:

Program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” został skierowany do sejmu i ma wejść w życie od kwietnia 2016 r.
Zgodnie z założeniami projektu wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu
3 miesięcy
od wejścia w życie ustawy tj. do 30 czerwca 2016 roku, aby uzyskać wyrównanie od 1 kwietnia 2016 roku.
Pierwsze prawo do świadczenia przysługiwać będzie do września 2017 r.

Projekt zakłada wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.
W przypadku mniej zamożnych rodzin świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko - w takim wypadku będzie obowiązywało kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Dochód netto na osobę nie może przekroczyć:

  • odpowiednio kwoty 800zł ,
  • lub 1200zł - jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.

Świadczenie takie przyznawane będzie do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach. Informacje na temat programu zamieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

O programie będziemy na bieżąco informować za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy Marcinowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach.

 

Ostrzeżenie!

Ze względu na dużą liczbę kradzieży na terenie gminy Marcinowice, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na przemieszczające się podejrzane pojazdy i osoby oraz wzmożone monitorowanie własnych posesji. W przypadku zaobserwowania niepokojących sytuacji, prosimy o informowanie policji (nr tel. 74 858 51 70, 997 lub 112).

 

Dotacje dla przedsiębiorców

Ostatni dzwonek dla przedsiębiorców. Jeszcze tylko do 19 lutego 2016 przedsiębiorcy z Aglomeracji Wałbrzyskiej będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie swojego projektu. Do rozdania jest ponad 44 miliony złotych.
O dofinansowanie projektu mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z obszaru 22 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską. Aplikować będą o środki z w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Więcej: Dotacje dla przedsiębiorców

 

Informacja dla rolników

Dolnośląska Izba Rolnicza informuje o terminach dyżurów biur oraz porad prawnych. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Dyrektorem Biura DIR, Urszulą Solińską – Marek, a przewodniczącymi Rad Powiatowych DIR z powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, świdnickiego i wałbrzyskiego z dnia 22.01.2016 r. przedstawiamy terminy dyżurów biur oraz porad prawnych:


TERMINY DYŻURÓW BIUR DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ OBSŁUGIWANYCH PRZEZ P. ELŻBIETĘ SOBÓTKO:

 

Ząbkowice Śląskie:

  • poniedziałek 7.00-15.00
  • wtorek 7.00-15.00
  • środa 7.00-15.00

Świdnica

  • czwartek 8.00-16.00
  • piątek 12.00-16.00

Dzierżoniów

 

Spotkanie informacyjne PROSUMENT

W związku z pracami dotyczącymi przystąpienia Gminy Marcinowice do programu PROSUMENT umożliwiającymi Państwu otrzymanie dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

serdecznie zapraszamy
na spotkanie informacyjne dotyczące otrzymania dofinansowania do inwestycji polegającej 
na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w Państwa nieruchomościach pozwalających produkować energię elektryczną na własne potrzeby.

Spotkanie odbędzie się 3 lutego 2016 r. o godzinie 17.00
w Sali Narad Urzędu Gminy w Marcinowicach.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii w swoich domach. Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel firmy Domy Czystej Energii
Sp. z. o.o. który, przedstawi Państwu informacje dotyczące  instalacji fotowoltaicznych.

 

Przedszkole gminne coraz bliżej

Zmiany w budżecie przybliżające gminę Marcinowice do wybudowania na jej terenie pierwszego publicznego przedszkola podjęli radni podczas pierwszej w tym roku sesji 22 stycznia.


Więcej: Przedszkole gminne coraz bliżej

 

Gmina pomaga parafiom pozyskać fundusze na ochronę zabytków

Wspólny wniosek parafii z gminy Marcinowice o dotację na ochronę zabytków pomagają przygotować księżom urzędnicy. W miniony poniedziałek 25 stycznia na spotkaniu z księżmi został wyłoniony lider, który będzie koordynował prace nad wnioskiem. Został nim ks. Marcin Czchowski, proboszcz parafii w Strzelcach Świdnickich.


Więcej: Gmina pomaga parafiom pozyskać fundusze na ochronę zabytków

 

Zmiana firmy do odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Marcinowice

Od 01.02.2016 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Marcinowice będzie świadczyła firma:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W STRZEGOMIU SP. Z O. O.
ul. Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom

Również od 01.02.2016 r. będzie obowiązywał harmonogram odbioru odpadów w zmienionej wersji. Dlatego ważne, by każdy dokładnie zapoznał się z jego treścią. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na to, w jakich dniach jest odbiór poszczególnych frakcji odpadów. Zmienia się również częstotliwość ich odbioru, tzn.:

-   odpady zmieszane z zabudowy jednorodzinnej i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane raz na dwa tygodnie, natomiast z zabudowy wielorodzinnej – raz w tygodniu,
-   odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia z zabudowy jednorodzinnej i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane raz na dwa tygodnie, natomiast z zabudowy wielorodzinnej – raz w tygodniu,-   odpady z papieru i tektury z zabudowy jednorodzinnej i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane raz w miesiącu, natomiast z zabudowy wielorodzinnej – raz w tygodniu,
-   odpady szklane z zabudowy jednorodzinnej i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane raz w miesiącu, natomiast z zabudowy wielorodzinnej – raz w tygodniu.

Więcej: Zmiana firmy do odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Marcinowice

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016r.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2016 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2016.

Więcej: Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016r.

 

Kolejny zagraniczny partner gminy

Do podpisania aktu partnerskiego z kolejnym zagranicznym partnerem szykuje się gmina Marcinowice. Tym razem partnerem będzie Mikroregion Lazensky w Republice Czeskiej. To pokłosie pierwszej umowy z zagranicznym partnerem – gminą Luzany.


Więcej: Kolejny zagraniczny partner gminy

 

Strona 1 z 77

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP

Banery