niedziela, 24 lipca 2016r.
   
Czcionka
image image image image
Coraz bliżej przedszkola Na ubiegłej Sesji Rady Gminy Marcinowice radni zdecydowali o lokalizacji publicznego przedszkola w Marcinowicach. To kolejny krok bliżej do planowanej inwestycji.
Drogi transportu rolnego Mysłaków-Wirki oraz Stefanowice Znamy już wykonawcę  dwóch zadań w ramach dofinansowania, jakie Gmina Marcinowice otrzymała z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania pn. „Mysłaków – Wirki droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz „Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
Pozbędą się azbestu W Gminie Marcinowice już po raz drugi znikną z posesji mieszkańców wyroby zawierające azbest . W tym roku to blisko 71 ton szkodliwego materiału.
Czerwcowa narada z sołtysami Kolejna już narada sołtysów odbyła się w Urzędzie Gminy Marcinowice 30 czerwca bieżącego roku. Naradę poprowadził wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.
NEWS:

UWAGA ROLNICY!

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DO OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2016 r.

Drugi termin składania wniosków: od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z imiennymi fakturami VAT dokumentującymi zakup  oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r. należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Marcinowicach w pok. nr 2 na parterze.
Wnioski dostępne będą u Sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Marcinowice (pok. nr 2) oraz na stronie internetowej gminy Marcinowice: www.marcinowice.pl

W załączeniu wzór wniosku.

 

Znamy stypendystów gminy Marcinowice w roku 2016

93 uczniów z gminy Marcinowice otrzymało 18 lipca 2016 roku stypendia naukowe, artystyczne i sportowe.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Zespole Szkół w Marcinowicach. Wręczyli je wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Wiśniewska, przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stanisława Gerus, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dawid Sobczyk i prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Arkadiusz Wiśniewski.

Więcej: Znamy stypendystów gminy Marcinowice w roku 2016

 

Świetlica w Zebrzydowie będzie wyremontowana

Wiosną br. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych wraz z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonały wizytacji na świetlicach wiejskich
w gminie Marcinowice. Oceniały je pod względem stanu technicznego i potrzeb remontowych budynków.

Zgodnie z wnioskiem komisji, świetlica wiejska w Zebrzydowie została zamknięta. Jej zły stan techniczny nie pozwala na dalsze funkcjonowanie.
Dlatego została szybko podjęta decyzja o remoncie budynku. Gmina Marcinowice złożyła wniosek w ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi i otrzymała dofinansowanie
w wysokości 30 000, 00 zł. Wartość całego zadania wynosi 74 833,70 zł.
W dniu 15 lipca 2016r. wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski i skarbnik gminy Pani Anna Czernicka odebrali z rąk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej oraz dyrektora wydziału Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Pawła Czyszczonia umowę o przekazaniu środków finansowych na remont świetlicy  w Zebrzydowie. Obecnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe.

 

Więcej: Świetlica w Zebrzydowie będzie wyremontowana

 

Nie dla zwożenia odpadów do Zebrzydowa

Problem zwożenia odpadów na nielegalne wysypisko w Zebrzydowie powraca. Władze gminy Marcinowice w dniu 7 lipca br zostały powiadomione przez mieszkańców Zebrzydowa o masowym zwożeniu niebezpiecznych odpadów na działce pod nr Zebrzydów 61 E. Wójt gminy podjął natychmiastowe działania. W tym samym dniu odbyła się wizja lokalna pracowników Urzędu Gminy Marcinowice, która  potwierdziła , że zdeponowano na ww. działce już kilkanaście dużych aut śmieci. Są to odpady budowlane (styropian, siatki elewacyjne, puszki po farbach, zaprawach, klejach, gruz). Jednak pojawiają się też odpady zmieszane (worki polipropylenowe, sznury, szkło, PCV i inne). Pozostała część terenu w dalszym ciągu nie jest uporządkowana, mimo wystosowanego przez wójta upomnienia.

Więcej: Nie dla zwożenia odpadów do Zebrzydowa

 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Tworzyjanów

Na wczorajszej sesji radni jednogłośnie zdecydowali o przystąpieniu gminy Marcinowice do partnerstwa w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Więcej: Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Tworzyjanów

 

Promesa na most w Szczepanowie

Gmina Marcinowice otrzymała promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Więcej: Promesa na most w Szczepanowie

 

Coraz bliżej przedszkola

Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Na ubiegłej Sesji Rady Gminy Marcinowice radni zdecydowali o lokalizacji publicznego przedszkola w Marcinowicach. To kolejny krok bliżej do planowanej inwestycji.

Więcej: Coraz bliżej przedszkola

 

Drogi transportu rolnego Mysłaków-Wirki oraz Stefanowice

Znamy już wykonawcę  dwóch zadań w ramach dofinansowania, jakie Gmina Marcinowice otrzymała z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania pn. „Mysłaków – Wirki droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz „Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Więcej: Drogi transportu rolnego Mysłaków-Wirki oraz Stefanowice

 

Zawiadomienie XXI SESJA RADY GMINY

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 13 lipca 2016 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

Więcej: Zawiadomienie XXI SESJA RADY GMINY

 

Pozbędą się azbestu

W Gminie Marcinowice już po raz drugi znikną z posesji mieszkańców wyroby zawierające azbest . W tym roku to blisko 71 ton szkodliwego materiału.

Więcej: Pozbędą się azbestu

 

Strona 1 z 88

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Banery