wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

Nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków do dnia 09 lutego 2018 r.

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM W DNIU 29 GRUDNIA 2017 R. KONKURSOWYM NABOREM WNIOSKÓW, PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ,  DOTYCZĄCYM PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2018, WÓJT GMINY MARCINOWICE INFORMUJE, ŻE GMINA MARCINOWICE ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU ORAZ STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, Z TERENU PRYWATNYCH POSESJI!

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 85 % ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, jednak nie więcej niż 800 zł za tonę usuniętych odpadów. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Marcinowice. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JEST:

Złożenie w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do 09 lutego 2018 r.

Wniesienie wkładu własnego wynoszącego 15 % kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów (w terminie określonym przez Wójta Gminy Marcinowice).

Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy szacowaną kwotę, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca. Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 14 września 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74/850-34-82, a wzory wniosków i oświadczeń są do pobrania na stronie www.marcinowice.pl oraz w pokoju nr 3 na parterze tut. Urzędu.

 

WNIOSEK (do pobrania)

Informacja o wyrobach zawierających azbest(do pobrania)

foto źródło: pixabay.com

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice