piątek, 26 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

Ponad 750 tys. zł na e-usługi

Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 755 114,50 zł na e- usługi.


W ubiegłym 2016 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na rozwój e-usług na obszarze Gminy Marcinowice. Projekt poddany ocenie technicznej
i formalnej został oceniony pozytywnie.

W czwartek 16 marca 2017 r. wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski i skarbnik gminy Anna Czernicka w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu podpisali umowę potwierdzającą  przyznanie środków.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do e-usług obywateli i podmiotów gospodarczych gminy. Wprowadzony Zintegrowany System Informatyczny będzie umożliwiał obsługę mieszkańców i przedsiębiorców w poszczególnych obszarach funkcjonowania urzędu bez konieczności wizyty w urzędzie. Projekt ten obejmuje również modernizację infrastruktury sieciowej, zakup sprzętu komputerowego oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dofinansowanie projektu na poziomie 85 % będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”.

Całkowita wartość projektu wynosi 888 370 zł.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice